Vietovės lygmens teritorijų planavimas

Prasymas-4
Main Information

Kauno miesto savivaldybės tarybai

Kauno miesto savivaldybės administracijai

SUINTERESUOTOS VISUOMENĖS PRAŠYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO SKVERUI SUFORMAVIMO,

ATSKIROJO ŽELDYNO - ŠANČIŲ NEMUNO KRANTINĖS PARKO - ĮKŪRIMO BEI

VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO PARENGIMO

2021 m. lapkričio 04 d.

Kaunas

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, LR želdynų įstatymo 14 straipsnio 1

dalies 4 punktu bei Kauno miesto Bendrojo Plano Aiškinamojo rašto 54 punktu, pasinaudodami iniciatyvos teise, prašome:

1) suformuoti skvero žemės sklypą, įtraukiant į jį visą žaliąjį plotą (su dviračių

taku), kaip numatyta Kauno miesto Bendrajame plane;

2) suformavus skvero žemės sklypą spręsti dėl atskirojo želdyno - parko -

įkūrimo jame;

3) parengti vietovės - Šančių - lygmens teritorijų planavimo dokumentą -

Žemųjų Šančių urbanistinio ir architektūrinio formavimo koncepciją -

idėjinį projektą, kuris taptų planavimo programos dalimi vietovės (Žemųjų

Šančių) lygmens bendrojo arba vietovės kompleksinio plano rengimui.

Apie priimtus administracinius sprendimus dėl pateikto prašymo prašome

informuoti Suinteresuotą visuomenę (Pareiškėjus) vadovaujantis 1998-06-25 Konvencijos

dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į

teismus aplinkosaugos klausimais, o taip pat Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo

įstatymo reikalavimais.

Žemųjų Šančių bendruomenė,

Viešojo intereso gynimo fondas

Date: Nov. 4, 2021

Time: 10:05 p.m. (EET)

Where: Online

Organizers

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

I agree