Previous Next

L. Truikio freska "Angelai"

Information about the object / event:

Liudo Truikio freska "Angelai" Šv. Jėzaus širdies (Šančių) bažnyčioje nutapyta tais pačiais metais, kada buvo atidaryta bažnyčia - 1938. 2006 metais baigta restauruoti. "TRUIKYS LIUDAS [1904 10 10 Pagilaičiuose (Plungės r.) – 1987 05 28 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse], dailininkas, scenografas-novatorius. 1923–1930, 1932–1987 m. su pertraukomis gyveno Kaune, išskyrus metus, kai tobulinosi užsienyje bei dirbo kituose miestuose. 1923 m. baigęs Telšių gimnaziją įstojo į Kauno meno mokyklos tapybos studiją, vadovaujamą A. Varno ir J. Vienožinskio. 1929 m. pašalintas už dalyvavimą mokinių streike, įsitraukė į Nepriklausomųjų grupės veiklą. Tapė peizažus, portretus, plakatus, liejo akvareles, dalyvavo parodose. 1931 m. dirbo Šiaulių dramos teatre. Paėmęs paskolą, 1934–1935 m. ir 1937 m. savarankiškai tobulinosi Berlyne bei Paryžiuje. 1936 m. priimtas į Lietuvos dailininkų sąjungą, kūrė impresionistinių nuotaikų peizažus, apipavidalino L. Minkaus baletą „Don Kichotas“. Tais pačiais metais Šv. Mikalojaus bažnyčios gotikinius langus papuošė 3 jo vitražai „Adoruojantys angelai“. 1938 m. Šančių Šv. Jėzaus Širdies bažnyčioje nutapė originalią freską „Angelai“."

Source of the information:

Keywords:

Dailė Maldos namai

Heritage Type: Physical/Tangible Heritage → Meno kūrinys

Period (epoch): 1918-1940

Location Type: Pastatas / Building

Address: Juozapavičiaus pr. 60

Back to Map

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

I agree