Jurgio Vanago poema Šančiams

Information about the object / event:

Profesorius Jurgis Vanagas gimė Šančiuose (1933 m.), čia augo, baigė 6 vidurinę mokyklą. Tapęs Lietuvoje žinomu urbanistu, nepamiršo savo gimtinės. Išėjęs į poilsį, 2008 m. išleido knygą "Šančių praeities takais", tapusios populiaria - atspausdintos keturios jos laidos. Nuo pat mokyklos laikų puoselėjo mintį parašyti poemą apie Šančius. Šių metų Šančinėms jis baigė kurti ją. Tai- pirmas ir vienintelis Jurgio Vanago eilliuotas rašinys. Bet kokiu būdu viešai jį pagarsinant, minint žiniasklaidoje, prašytume saugoti autoriaus teises, pridėti reikiamą nuorodą ir informuoti jį. Pastabas, atsiliepimus galima siųsti adresu [email protected]

Source of the information:

Jurgis Vanagas

Keywords:

Poema

Heritage Type: Intangible Heritage → Eilėraštis

Period (epoch): after 1990

Location Type: Rajonas

Address: Siūlų g.

Back to Map

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

I agree