Previous Next

Jurgio Stančiausko bažnyčia

Information about the object / event:

ARCHITEKTAI / INŽINIERIAI: Povilas Taračkovas Feliksas Vizbaras SAVININKAI: Jurgis Stančiauskas METAI: 1931 "Šančių gyventojo Jurgio Stančiausko iniciatyva šiame rajone statyta katalikų bažnyčia....Šventyklos statybai buvo svarbios ne tik J. Stančiausko lėšos, tačiau ir jo atkaklumu išsikovotas žmonių geranoriškumas. Pavyzdžiui, bažnyčios projektą parengusiam inžinieriui Povilui Taračkovui buvo pažadėta atsilyginti sienoje įmūrytu jo portretu, o statybas „kartais prižiūrėti ateinančiam“ Feliksui Vizbarui sumokama... daržovėmis[5]. Betoninės bažnyčios statybai buvo naudotas paties fundatoriaus turėtas žvyras, taigi taupyta ir medžiagų sąskaita. Kol objektas nebuvo baigtas, jo statytojas savo planų nebuvo linkęs plačiai garsinti, todėl tarpukario laikotarpiu plačioji visuomenė apie šį projektą mažai ką težinojo. Nors eksterjeras ir buvo užbaigtas, tačiau dėl archyvinės medžiagos trūkumo tegalime daryti prielaidą, kad šie maldos namai oficialiai taip ir nebuvo atidaryti. Matyt, sakralinio objekto poreikis ūmai sumenko, kai 1935 m. Šančiuose buvo pradėta statyti naujoji bažnyčia. Pastato likimą sovietmečiu galima palyginti su Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia Vilniuje: galutinai neužbaigtas ir mažai kam žinomas statinys pamažu buvo tyliai sunaikintas." Paulius Tautvydas Laurinaitis

Source of the information:

Keywords:

Bažnyčia Jurgis Stančiauskas

Heritage Type: Intangible Heritage → Išnykęs objektas

Period (epoch): 1918-1940

Location Type: Pastatas / Building

Address: Netoli Vokiečių g.

Back to Map

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

I agree