Šančių istorijos

Information about the object / event:

Šančių istorijos ( papildyta nuotraukomis) XIX a. carinės Rusijos armijos kareivinių rajone, dabartinio Vilijos parko centre (prie Juozapavičiaus pr.), buvo pastatyta medinė cerkvė Kauno tvirtovės įgulos reikmėms. Tai buvo 109-ojo Volgos pėstininkų pulko Dievo Motinos Globėjos cerkvė, pastatyta 1896 m. Ji buvo kryžiaus formos su pagrindiniu kupolu, apsuptu keturių nedidelių bokštų. Viso statinio tiek išorė, tiek ir vidus buvo papuoštas rusiško stiliaus raižiniais ir dažytas aliejiniais dažais. Turėjo gana masyvų dviejų aukštų ikonostasą su raižiniais, kolonomis ir karnizais, su piešiniais ant paauksuoto fono. Statybas palaimino pats imperatorius Aleksandras III. Atkūrus Nepriklausomybę, apie 1920 m., pertvarkyta į Lietuvos kariuomenės Šančių įgulos karių katalikų bažnyčią, jai suteiktas Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčios vardas. Apie 1950 metus bažnyčia buvo sunaikinta. Gedminas Barčauskas

Source of the information:

Keywords:

Šančiai

Heritage Type: Physical/Tangible Heritage → Meno kūrinys

Period (epoch): 1918-1940

Location Type: Pastatas / Building

Address: Vilijos parkas

Back to Map

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

I agree