Previous Next

Senoji Šančių pradinė mokykla

Information about the object / event:

Pradinę mokyklą pradėjau lankyti 1966 metais. Mokykla buvo Sandėlių gatvėje Nr. 6 sename mediniame Kauno tvirtovės laikų name. Mūsų 1C klasėje buvo daug vaikų, klasė buvo didelė. Pamenu rugsėjo pirmomis dienomis tėvai atvesdavo į mokyklą ir romų tautybės vaikų, bet vėliau jie jau nebepasirodydavo. Šioje mokykloje mokiausi du metus, tada jau buvo baigta statyti 7-oji vidurinė mokykla Vokiečių gatvės gale prie Nemuno. Tuomet dalis mūsų klasės vaikų perėjo mokytis tenai, o kita dalis į 6-tąją vidurinę mokyklą.

Source of the information:

Sauliaus Pikšrio vaikystės prisiminimai.

Keywords:

Šančiai medinis mokykla

Heritage Type: Intangible Heritage → Įvykis

Period (epoch): 1941-1990

Location Type: Pastatas / Building

Address: Sandėlių g. 6

Back to Map

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

I agree