Previous Next

Brazdžionis Šančiuose

Information about the object / event:

Palieka pėdsakus išeinantis žmogus... Poeto Bernardo Brazdžionio pėdsakai Aukštuosiuose Šančiuose Namas Servitutų g. 30 garsus ne tik savo Šančių kultūros kiemu. Šiuose namuose nuo 1991 iki 2001 metų lankėsi poetas Bernardas Brazdžionis su savo žmona Aldona Irena Stanionyte Brazdžioniene. Ką gi lankė poetas Servitutų gatvėje kasmet? Čia gyveno Grazina Stanionytė-Zujienė, jaunesnė Aldonos Irenos sesuo. „Džiaugėmės galėdami nors vasaromis bendrauti su artimaisiais po 50 metų prievartinio išsiskyrimo!“- taip savo knygoje „Apie šeimą ir Šančius“ rašė poeto žmonos Aldonos sesuo, Gražina Zujienė. Aldona ir jos brolis, mirus mamai, užaugo tėvo Juozo Stanionio naujoje šeimoje, kurioje gimė dar du vaikai - Gražina ir Gediminas. Dabar namais, menančiais poeto Bernardo Brazdžionio žingsnius, eilėraščių rinkiniais, nuotraukomis, poeto ranka darytais užrašais, rūpinasi kompozitorius Gediminas Zujus, Šančių kultūros kiemo steigėjas ir puoselėtojas.

Source of the information:

Knyga G. Zujienė ,,Apie šeimą ir Šančius"

Keywords:

Kultūra Muzika

Heritage Type: Intangible Heritage → Įvykis

Period (epoch): after 1990

Location Type: Reprezentacinė erdvė / Representative space

Address: Servitutų g., 30

Back to Map

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

I agree