Previous Next

Kauno kanalizacijos sistemos kolektoriaus fragmentas (uk 36420)

Information about the object:

Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes ir įvykius - Kauno miesto kanalizacijos kolektorius pradėtas statyti 1924 m. rudenį. 1924-09-26 įvyko darbų pradžios pašventinimo iškilmės, kuriose dalyvavo 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Seimo pirmininkas Justinas Staugaitis (1866-1943), Ministras Pirmininkas Antanas Tumėnas (1880-1946), Krašto apsaugos, finansų, prekybos bei pramonės ministrai, Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, teisininkas, naujasis Kauno miesto burmistras Martynas Yčas (1885-1941). Kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas (1869-1933) pašventino ką tik pradėtą kanalizacijos kolektorių. Be senamiesčio kanalizacijos vienas iš stambiausių kanalizacijos kolektorių buvo Žemųjų Šančių kolektorius, einantis po Mažeikių gt.

Pastaba: "Atminties žemėlapyje" Kauno kanalizacijos sistemos kolektoriaus fragmento teritorijos ribos apytikslės.

Level of importance:

Vietinis

Type of valuable features:

o Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); o Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus).

Valuable features described in more details:

1) Tūrinė erdvinė kompozicija - Kauno miesto Žemųjų Šančių kanalizacijos sistemos dalis, sudaryta iš atskirų atkarpų: magistralinio lietaus ir fekalinės kanalizacijos kanalo, einančio po Mažeikių gatve nuo Juozapavičiaus pr. iki Nemuno, į šį kanalą po A. Juozapavičiaus pr. įsijungiančių lietaus kanalizacijos kanalo, einančio po Siūlų gatvės dalimi ir lietaus kanalizacijos kanalo, einančio nuo Skuodo gatvės po A. Juozapavičiaus pr.; 2) konstrukcijos - raudonų plytų mūro sienos ir skliautai; funkcinė įranga - betoniniai vamzdžiai; betoninis lovys; fekalinės kanalizacijos priežiūros angos; lietaus vandens surinkimo angos kanalų sienose; metalinės pakopos; raudonų plytų mūro slenksčiai.

Heritage type:

Maretialus paveldas

Year:

Pradėtas statyti 1924 m.

Type of object:

Statinys

Address:

Mažeikių g.

Source of the information:

o Kauno miesto kanalizacijos darbų pradžia. Lietuvos žinios, 1924 -09-28, Nr. 219, p. 1-2. o 13.2. Vandentiekis Kaune 1929-1999. Kauno vandenys, 1999. Internetinė prieiga: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Keywords:

registruotas paveldas Žemieji Šančiai, nekilnojamasis kultūros ,kanalizacija,kolektorius
Back to Map

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

I agree