Previous Next

Kauno Žemųjų Šančių karinio miestelio šiaurinės dalies pastatų komplekso antrasis karininkų namas (Unikalus objekto kodas 32180)

Information about the object:

Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis – gyvenamoj.

Level of importance:

Vietinis

Type of valuable features:

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)

Valuable features described in more details:

1) tūris - kompaktinis, pailgo stačiakampio plano, 1 aukšto su pastoge; stogo forma - dvišlaitė; kiti stogo elementai - 3 raudonų plytų mūro dūmtraukiai, dekoruoti dantytu geltonų plytų mūro karnizu; 2) aukštų išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas (netyrinėta); sienų angos - pastogės langų su laužta sąrama angos; 3) fasadų apdaila ir puošyba - apkalimo vertikaliomis medinėmis profiliuotomis lentomis ŠR ir PV fasadų frontonų tipas; I aukšto sienų apkalimo horizontaliomis medinėmis profiliuotomis lentomis tipas; pastogės langų medinių profiliuotų apvadų tipas; 4) konstrukcijos - skaldytų akmenų ir plytų mūro pamatas; medinių rąstų sienos; perdangos tipas; stogo konstrukcijos tipas.

Heritage type:

Materialus paveldas

Year:

Pastatytas XIX a. pab.

Type of object:

Pastatas (komplekso dalis)

Address:

Drobės g. 27A

Source of the information:

JARUKAITIENĖ, Antanina. Kauno pirmasis karinis, vad. Žemųjų šančių kareivinėmis, miestelis. Kultūros vertybės dosjė, 2002, KPC archyvas, U38. VAŠKELIENĖ, Irena; STEPONAITYTĖ, Nijolė. Paveldosauginė ekspertizė, pastato, Drobės g. 31, Kaune, vertingųjų savybių nustatymui. Kaunas, 2007, KPD archyvas. 15.3. ORLOV, Vladimir. Kauno tvirtovės istorija. Kaunas, 2007. LUKŠĖ, Jonas; ORLOV, Vladimir. Atlasas. Kauno tvirtovė. Kaunas, 2007. STEPONAITYTĖ, Nijolė. Kauno tvirtovė: projektavimas ir statyba. Urbanistika ir architektūra. 2001, XXV tomas, Nr. 3, p. 150-163. 15.6. STEPONAITYTĖ, Nijolė. Kauno tvirtovės įtaka miesto plėtrai. Urbanistika ir architektūra. 2003, XXVII tomas, Nr. 2, p. 64-75. Nuorodos: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Keywords:

kultūros karininkų namas , registruotas karinis paveldas miestelis Žemieji Šančiai, nekilnojamasis
Back to Map

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

I agree