Previous Next

Kauno Žemųjų Šančių karinio miestelio šiaurinės dalies pastatų komplekso pirmų kareivinių pastatas (Unikalus objekto kodas 32184)

Information about the object:

Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis – gyvenamoji

Level of importance:

Vietinis

Type of valuable features:

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)

Valuable features described in more details:

1) Tūris - pusiau atviro, „U“ raidės formos plano, vieno aukšto su pastoge ir dviem šoniniais ŠV, PR flygeliais; stogo forma - valminė; 2) aukštų išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas; sienų angos, nišos - langų ir durų stačiakampės angos ŠR, ŠV, PR ir PV fasaduose; 3) fasadų architektūros tūrinės detalės - prieangis dengtas vienšlaičiu stogeliu ŠR fasade; fasadų apdaila ir puošyba - langų profiliuotų medžio apvadų tipas ŠR, ŠV, PR ir PV fasaduose; langų profiliuotų medžio palangių tipas PV ir PR fasaduose; langų metalo grotos ŠR fasade; 4) konstrukcijos - skaldytų akmenų ir plytų mūro pamatas; medinių rąstų sienos, sutvirtintos vertikaliomis medinėmis sąvaržomis; atraminiai medžio stulpai su profiliuotu kapiteliu ir baze PV dalyje; medinių sijų perdangos tipas; medinės santvarinės konstrukcijos tipas; stalių ir kiti gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas; medinių įsprūdinių vienos ir dviejų varčių durų su viršlangiu tipas ŠR dalyje; medinių vienos ir dviejų varčių durų tipas ŠR fasade ir ŠV fligelio PR fasade.

Heritage type:

Materialus paveldas

Year:

Pastatytas XIX a. pab.

Type of object:

Pastatas (komplekso dalis)

Address:

Drobės g. 31

Source of the information:

JARUKAITIENĖ, Antanina. Kauno pirmasis karinis, vad. Žemųjų šančių kareivinėmis, miestelis. Kultūros vertybės dosjė, 2002, KPC archyvas, U38. VAŠKELIENĖ, Irena; STEPONAITYTĖ, Nijolė. Paveldosauginė ekspertizė, pastato, Drobės g. 31, Kaune, vertingųjų savybių nustatymui. Kaunas, 2007, KPD archyvas. 15.3. ORLOV, Vladimir. Kauno tvirtovės istorija. Kaunas, 2007. LUKŠĖ, Jonas; ORLOV, Vladimir. Atlasas. Kauno tvirtovė. Kaunas, 2007. STEPONAITYTĖ, Nijolė. Kauno tvirtovė: projektavimas ir statyba. Urbanistika ir architektūra. 2001, XXV tomas, Nr. 3, p. 150-163. 15.6. STEPONAITYTĖ, Nijolė. Kauno tvirtovės įtaka miesto plėtrai. Urbanistika ir architektūra. 2003, XXVII tomas, Nr. 2, p. 64-75. Nuorodos: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Keywords:

Žemieji Šančiai registruotas paveldas nekilnojamasis kultūros ,kareivinės karinis miestelis
Back to Map

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

I agree