Previous Next

Kauno Aukštųjų Šančių Lietuvos karių kapai (Unikalus objekto kodas 16576)

Information about the object:

Palaidota apie 600 Lietuvos karių. Stovi 36 1919, 1920 m. žuvusiems nežinomiems kariams skirti kario kryželiai. Detalesnė informacija pateikta Kultūros paveldo departamento, Kultūros vertybių register (nuoroda: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search).

Pastaba: "Atminties žemėlapyje" Kauno Aukštųjų Šančių Lietuvos karių kapų teritorijos ribos apytikslės.

Level of importance:

Nacionalinis (Paminklas)

Type of valuable features:

o Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); o Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus).

Valuable features described in more details:

1) Įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - 600 Lietuvos kario kryžių formos tipai, įrašo tipai ir įgilintų raidžių tekstai lietuvių kalba (kryžio projekto autoriai - dailininkai Antanas Aleksandravičius (1885-1970) ir Adomas Varnas (1879-1979), projektas patvirtintas Krašto apsaugos ministro 1927-05-28 įsakymu; 2001-2007 m. parengtas ir įgyvendintas Lietuvos karių kapų tvarkymo projektas; 2) žemės ir jos paviršiaus elementai - Lietuvos karių palaikai, reljefas; 3) takai - takų sistema (atkurtą 1999- 2007 m. pagal pirminę (1922 - 1940 m.) kompoziciją, projekto autorius architektas Stasys Pūtvis.

Heritage type:

Materialus paveldas

Year:

1919-1940 m.

Type of object:

Pavienis objektas (kapinių teritorija)

Address:

Ašmenos 1-oji g.

Source of the information:

ALEKNA, A. Įteisinta, bet neprotokoluota. Literatūra ir menas, 1992, nr.46. o Apleistos kapinės. Rytas, 1925, gegužės 26. o BARŠAUSKAS, J. Kaune ir aplink jį. Literatūra ir menas, 1978, kovo 11. o IVAŠKEVIČIUS, Eugenijus. Lietuvos karių, partizanų ir šaulių kapų atlasas. Vilnius, 2003, p. 40-58. o JAKŠTAS. Karių kapų tvarkymas 1935 m. Karys, 1936, nr. 7. o Kardas, 1925, nr. 18. o Karių kapų tvarkymas 1929 m. Karys, 1930, nr. 15. o NARINKEVIČIUS, P. Šančių karių kapinėse atidengtas ir pašventintas paminklas. Kardas, 1992, nr. 1. o Naujas paminklas. Kardas, 1930, nr. 11. o RUSECKAS, P. Savanorių žygiai: Nepriklausomybės karų atsiminimai. Vilnius, 1991, t. 1, p. 321-324, 325, 328, 330-332, 336-338, 340-342, 344-346, 349. o RŪKIENĖ, Danutė. Aukštųjų Šančių karių kapinių istorinė raida. Kaunas, 1995 (mašinraštis). o RŪKIENĖ, Danutė. Lietuvos karių kapų sunaikinimas buvusiose Kauno miesto kapinėse. Kaunas, 1994 (mašinraštis). 13. ŽUTAUTAS, V. Kauno karių kapinės. Kardas, 1926, nr. 5. Nuoroda: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Keywords:

registruotas nekilnojamasis kultūros paveldas Žemieji Šančiai kapai
Back to Map

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

I agree