Previous Next

Stepono Jucevičiaus-Dariaus ir Stasio Girskio-Girėno kapas (Unikalus objekto kodas 10395)

Information about the object:

Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes - palaidoti lakūnai Steponas Jucevičius-Darius (g. 1896) ir Stasys Girskis-Girėnas (g. 1896), 1933-07-15 -17 lėktuvu „Lituanika“ skridę iš Niujorko į Kauną ir dėl neišaiškintų priežasčių sudužus lėktuvui žuvę Pščelniko (buv. Soldino) miške, (Lenkija; tada ta vieta priklausė Vokietijai). 1993-07-17 apdovanoti 5-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinais. 1964-08-12 palaikai perkelti iš Kauno medicinos instituto rūsio.

Level of importance:

Nacionalinis (Paminklas)

Type of valuable features:

o Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus); o Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); o Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus).

Valuable features described in more details:

1) Įvairios išraiškos formos - antkapio (įrengto 1969 m., autoriai: skulptorius V. Mačiuika, architektai A. ir V. Nasvyčiai), kurį sudaro paminklas su 15 dalių šlifuoto granito plokšte, kurios viršuje iškaltas įrašas: „STEPONAS / DARIUS / STASYS / GIRĖNAS“, žemai - „LITUANIKO SKRYDŽIU NUGALĖJĘ ATLANTĄ / ŽUVO / NEPASIEKĘ TĖVYNĖS / 1933.VII.17“, virš plokštės horizontaliame rudo granito bloke, simbolizuojančiame lėktuvo sparnus, iškalti lakūnų horeljefiniai portretai ir teraco apskritimo ir skritulio formos trinkelės; 2) žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas; Stepono Jucevičiaus-Dariaus ir Stasio Girskio-Girėno palaikai; 3) Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas - artimiausia kapo aplinka kapinėse.

Heritage type:

Materialus paveldas

Year:

1964-08-12

Type of object:

Pavienis objektas (kapas)

Address:

Ašmenos 1-oji g.

Source of the information:

o Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, V., 1973, p. 13 o Darius ir Girėnas. Kaunas, 1991, 160 p. o DARIŪTĖ-MAŠTARIENĖ, Nijolė. Darius ir Girėnas. Vilnius, 1991, 320 p. o JURGĖLA, P. Sparnuoti lietuviai Darius ir Girėnas. Vilnius, 1990. o Lietuvių enciklopedija. Bostonas, 1954, t. 4, p. 334-335. o Lietuvių enciklopedija. Bostonas, 1956, t. 7, p. 280-281. o Šilalės kraštas. Vilnius, 1994, p. 110-134. Nuoroda: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Keywords:

Žemieji Šančiai, Nekilnojamasis kultūros paveldas, kapai
Back to Map

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

I agree