Previous Next

Aukštųjų Šančių piliakalnis (unikalus objekto kodas 1804)

Information about the object:

Level of importance:

Nacionalinis (Paminklas)

Type of valuable features:

o Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); o Kraštovaizdžio.

Valuable features described in more details:

1. Žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas; piliakalnio aikštelė; griovys; terasa; šlaitai; kultūrinis sluoksnis; 2. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - nekilnojamoji kultūros vertybė patenka į Aukštųjų Šančių ąžuolyno teritoriją.

Heritage type:

Materialus paveldas

Year:

II t-mečio pr.

Type of object:

Pavienis objektas

Address:

Kauno m.

Source of the information:

1. Kultūros vertybė pagrindinis dosjė: A319P, Aukštųjų Šančių piliakalnis. Vilnius, 1999. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka. 2. Lietuvos piliakalniai: atlasas. Vilnius, 2005, t. 1, p. 298-299. 3. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas. Vilnius, 1973, p. 96. 4. Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Vilnius, 1975, t. 2, p. 33 (Nr. 43). 5. Lietuvos TSR Kauno miesto gamtos, istorijos ir kultūros paminklų katalogas. Vilnius, 1985. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 4, ap. 1, b. 54, p. 111. 6. TARASENKA, Petras. Kauno senovė. Kauno tiesa, 1958, rugsėjo 23. 7. Valstybės archeologijos komisijos medžiaga. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 1, ap. 1, b. 62, p. 294. 8. ŽALNIERIUS, Algirdas. Kauno m. piliakalnių gyvenviečių 1997 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 2793, p. 18-28. Nuorodos: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Keywords:

registruotas paveldas Žemieji Šančiai, nekilnojamasis kultūros ,piliakalnis
Back to Map

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

I agree