Previous Next

Kopūstų lauko Tuopa

Story about the natural habitat or species:

Šis medis auga karinio miestelio teritorijoje. Manoma, kad tuopomis kareivinių teritorija buvo apsodinta todėl, kad jos greitai auga ir sukuria gerą uždangą žiūrint iš viršaus. Šiuo metu buvusių kareivinių teritorijoje yra išlikusi tik viena tuopa. Prie jos vyko daug bendruomenės renginių. Deja, bet apie 2013 m. medis patyrė itin skaudžių randų - Iš vidaus jo drevė buvo išdeginta padangomis.

Address:

Kopūstų laukas

Keywords:

Tuopa
Back to Map

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

I agree