Previous Next

Maži paukšteliai

Story about the natural habitat or species:

Pasivaikščiojimo metu išgirdau mažų giesmininkų balsus ir pamačiau krūmą, pilną mažų paukštelių. Man priėjus arčiau, jie nuskrido, bet keletas drąsesnių paukštelių pasiliko ant šalia augusio medžio šakelių. Ačiū jiems už gražias, pavasarines giesmeles.

Address:

Nemuno pakrantė ties LIDL parduotuve

Keywords:

Nemuno pakrantė; Pavasaris Paukščių giesmės;
Back to Map

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

I agree