Previous Next

Sengirės ąžuolas

Story about the natural habitat or species:

Privačiuose sklypuose galima pamatyti senųjų ąžuolų, kurie netrukdo šeimininkams. Priešingai, šio ąžuolo šeimininkė sutiko parduoti dalį savo sklypo tik su sąlyga, kad nauji šeimininkai nepakenks medžiui ir gyvens jo kaimynystėje.

Address:

Pietario g.

Keywords:

Ąžuolas
Back to Map

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

I agree