Previous Next

Krūminė eglė

Story about the natural habitat or species:

Ši eglė yra prie Kauno Žiburio mokyklos į kurią aš ėjau penkis metus ir ši eglė paliko man dideli įspūdį, nes žiema ji būdavo gražiai papuošta ir praėjus pro ją pralinksmėdavau. Vasaros ar kitu metu laiku, prie šios eglės žaisdavom įvairius žaidimus.

Address:

Verkių 30g.

Keywords:

Mokykla aukštieji šančiai Eglė
Back to Map

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

I agree