Previous Next

Stirnos

Story about the natural habitat or species:

Išėjus pasivaikščioti nuklydau į ąžuolyno šlaitą už Užšilių kaimelio. Staiga iš sodybos išbėgo porelė stirnų ir pasileido šlaitu žemyn link Švenčionių gatvės.

Address:

Užšilių kaimas

Keywords:

Stirnos Ąžuolynas
Back to Map

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

I agree