Previous Next

Gulbės žiemą ir jų pagalbininkai

Story about the natural habitat or species:

Mūsų Gulbių Loretai ne pirmą kart atvyksta padėt jauni ir geraširdžiai policijos darbuotojai, ateina Albinas, o šiandien atvyko Giedrius Bučas su dovana. Kaip jau žinome, grūdus žiemojantiems paukščiams, dovanojo Kazys Starkevičius ir UAB Lytagra administracija. Ne pirmus metus gulbės globojanti Loreta puikiai žino jų įpročius, pažįsta jų geras nuotaikas ir negalavimus. Padėka visiems, kurie yra geros širdies🌹 ir kuo galėdami prisideda savo darbais. PS prašome nemėtyti pakrantėje ne tik maišelių nuo batono, bet taip pat ir metalizuotos plastmasės gabalėlių, kuriais buvo uždaromas maišelis. Yra pavojus, kad paukštis gali jį praryti. Žodžiu - gyvenam švariai...

Keywords:

laukinė gamta
Back to Map

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

I agree