Previous Next

Geniai

Story about the natural habitat or species:

Aukštųjų Šančių ąžuolyne auga daug brandžių, drevėtų medžių. Tai - ne tik galiūnai ąžuolai, bet ir liepos, tuopos, skroblai, klevai, pušys. Natūralius miškus su brandžiais medynais ypač mėgsta margieji jų gyventojai - geniniai paukščiai. Daugelyje Europos šalių tokių miškų beveik nėra, todėl ir geniai ten aptinkami retai arba jau yra išnykę. Tuo tarpu Aukštųjų Šančių ąžuolyne gyvena net kelių rūšių geniai, iš kurių dvi (vidutinis margasis genys bei juodoji meleta) įrašytos į ES Paukščių direktyvos I priedą kaip saugomos.

Address:

Aukštųjų Šančių ąžuolynas

Keywords:

laukinė gamta
Back to Map

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

I agree