Previous Next

Gulbės, laukiai ir didžiosios antys

Story about the natural habitat or species:

Sausio viduryje Nemune vyksta intensyvus gyvenimas: upė patvinusi, o pakrantėje - galybė paukščių, tokių kaip gulbės, antys, laukiai ir kiti. Ančių patinai jau konkuruoja dėl patelių ir kovoja tarpusavyje.

Address:

Nemuno krantas

Keywords:

laukys gulbė didžioji antis
Back to Map

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

I agree