Juozapavičiaus pr. 17B

Pagr. informacija

Juozapavičiaus 17B vystytojas ir architektas išreiškė pageidavimą iš anksto, dar prieš viešą projekto pristatymą, pristatyti projektinius pasiūlymus suinteresuotai bendruomenei. Projekto architektas Tomas Kuleša susitikimą suorganizavo palio 22 d. architektų ofise Karaliaus Mindaugo pr. 12, Kaunas, 17 val. Susitikime dalyvavo 6 bendruomenės nariai ir dar 2 suinteresuoti asmenys. Po projekto pristatymo, suinteresuoti visuomenės nariai pareiškė nuomonę, kad pastatas per aukštas, jo tūris per didelis, o jo estetika nedera su urbanistinio paveldo teritorijos gretutybėmis.

"Kauno savivaldybės administracijos direktoriui V. Šiliauskui

UAB „ARCHAS“, proj. vadovui Mantui Navalinskui,

arch.T. Kulešai, arch. N. Sobesčukaitei

DĖL BASEINO 1C2p (UNIKAL. NR. 1996-9007-2018) GRIOVIMO IR DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO SU AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA A. JUOZAPAVIČIAUS PR. 17B, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIŲ

Susipažinę su projektiniu pasiūlymu konstatuojame ir siūlome:

 1. Daugiabučio gyvenamo namo Juozapavičiaus pr.17B projektinio pasiūlymo sprendiniai neatitinka Lietuvos Respublikos

Architektūros įstatymo III sk 11 str. Reikalavimų – architektūrinės kokybės kriterijų, t.y. urbanistinio integralumo, atitikties

darnaus vystymosi principui, nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo, architektūrinės idėjos vientisumo, estetikos.

Sprendiniai yra kontekstualiai neintegruoti į Kauno Žemųjų Šančių kareivinių komplekso, kaip kultūros vertybės, užstatymo

kompozicinę struktūrą, kuomet planuojamas kompleksui nebūdingas užstatymo tankis ir teritorijos foninis aukštis, atsiranda

vizualiai taršios dominantės. Sprendiniai nedera su unikalia 20 a. pradžios Žemųjų Šančių žemaaukštės architektūros

stilistika ir nekuria harmoningo santykio su aplinka nei tūriu, nei proporcijomis, nei stilistika, nei medžiagomis. Projektu

nagrinėjamas žemės sklypas A. Juozapavičiaus per. 17B, Kaune, patenka į Kultūros paveldo objekto - Kauno pirmojo karinio

miestelio, vad. Žemųjų Šančių kareivinėmis teritoriją tačiau projekto pasiūlymai neatsižvelgia į šalia esančio unikalaus

objektų – Šančių kareivinių komplekso kaimynystę ir neparodo vizualinio santynio su ja. Planuojamo statinio aukštis iš

esmės keičia urbanistinius rajono akcentus. Projektuojamo pastato tūris agresyviai dominuoja prieš greta esančius pastatus.

 1. Siūlomas pastato funkcijos pakeitimas, o tiksliau jo nugriovimas ir naujo pastato atsiradimas yra negrįžtamas ir dėl to bus prarasta viešoji erdvė, kuri buvo naudojama kaip baseinas. Naujas pastatas keičia istorinę buvusios karinės teritorijos ekologiją. Manome, kad poveikio paveldui vertinimas turėtų atsižvelgtų į
 2. Į istorinio paveldo svarbą ir jo išsaugojimą, tam reikalinga kutūros paveldo išsami studija.
 3. Atsižvelgti į šio naujai projektuojamo pastato poveikį ne tik aplinka, kuri yra šiuo atveju be galo svarbi, bet ir į socialinius bendruomenės poreikius.
 4. Pateiktos pastato vizualizacijos leidžia aiškiai suprasti, kad pastatai yra žymiai aukštesni, nei Šančių kareivinės. (pav.nr 13)
 5. Iš vizualinių piešinių projekte teigiama, kad bus užtikrinti insoliacijos reikalavimai, tačiau neįvertintas vizualinis psichologinis poveikis aplinkiniams namų gyventojams, atsiradus tokio tūrio pastatams.
 6. Vaikų žaidimo aikštelė yra per arti kaimyninių sklypų ribos ir per arti projektiniuose pasiūlymuose nurodytos parkavimo aikštelės. Tai parodo, kad projekte numatytas gyventojų tankumas yra per didelis esamai teritorijai.
 7. Neaišku, ar nuo antžeminio parkavimo iki kaimynų langų yra išlaikytas 10m atstumas.
 8. Aplinkinių namų gyventojų gyvenimo kokybė pablogės, nes šioje teritorijoje padidės automobilių srautas ir parkuojamų automobilių skaičius. Naujieji gyventojai, šeimoje turintys daugiau nei vieną automobilį, parkuos juos aplink, tuo sukeldami pralaidumo problem pravažiavimuose bei didindami oro bei garso taršą.

Įvertinus aukščiau išvardintą prašome:

 1. užtikrinti Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymo reikalavimus ir projektinius pasiūlymus teikti svarstyti Lietuvos Architektų rūmų Kauno regiono ekspertų tarybai.
 2. Parengti teritorijos, apimančios Juozapavičiaus pr. 15, 17, 19 detalųjį planą, ir tik jo pagrindu tęsti projektavimą.

Siūlome Kauno m. savivaldybės administracijai parengti detaliuosius planus, pagal kuriuos ir turėų būti rengiami atskirų pastatų projektai svarbiose, ne tik kultūros paveldo teritorijose.

Žemųjų Šančių bendruomenė"

Į pastabas projekto architektai ir vystytojas nesureagavo.

Data: 2021 m. spalio 28 d.

Laikas: 16:30 (EEST)

Vieta: Virtualus renginys

Ši svetainė jūsų įrenginyje išsaugo nedideles teksto rinkmenas (slapukus) tam, kad pateiktų tinkamesnį turinį arba statistikos tikslais. Jūs galite išjungti slapukų naudojimą pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Naršydami nepakeitę naršyklės nustatymų suteikiate mums leidimą išsaugoti šią informaciją jūsų įrenginyje.

Sutinku