Šiluminė trasa

Priedas Nr.6_ Planas alternatyva--.png
Pagr. informacija

Kauno savivaldybės administracijos direktoriui V. Šiliauskui

AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas.

DĖL NUMATOMO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 4K-6 A. JUOZAPAVIČIAUS PR. 139A

IKI PASTATO, ADRESU KRANTO AL. 64, KAUNAS NAUJOS STATYBOS PROJEKTO

Susipažinę su projektiniu pasiūlymu konstatuojame ir siūlome:

NESUTINKAME, kad šiluminė trasa būtų tiesiama palei Nemuno pakrantę Žemuosiuose Šančiuose:

  1. Tai gamtinei bioįvairovei jautri teritorija - upės vaga nuolat kinta dėl potvynių ir HES veiklos, peri ir

žiemoja daugybė paukščių, jų tarpe retų ir apyrečių, natūrali augmenija.

Ar turite atliktą aplinkos vertinimą? Kas jį atliko? Jei ne, kodėl neatlikta? Kaip ir iš kokių lėšų būtų

kompensuota žala gamtai?

  1. Kieno lėšos tam numatytos? Ar darytas tiesiamos trasos atsiperkamumo skaičiavimas? Kokio dydžio

investicijos ir per kiek laiko jos atsipirks? Ir ar iš vis kada nors atsipirks?

Prašome pateikti šiluminės trasos tiesimo sąmatą ir skaičiavimus.

  1. Nematome ekonominio naudingumo tiesti trasą nuo A.Juozapavičiaus pr. 139a iki Kranto al. 64 namo,

kai yra prašymai tik 3 namų (Kranto al. 48,50,52). Dėl šitų 3 namų galima būtų rasti ir kitą būdą kaip

prijungti, o ne per pakrantę.

  1. Kodėl nevyko kiekvieno buto gyventojų apklausa (Kranto al. 48,50,52), o buvo pasitenkinta tik butų

savininkų susirinkimo protokolu ir bendravimu su pirmininkais?

  1. Gyventojams buvo žadama, kad prisijungus bus pigesnis šildymas. Kiek pigesnis? Formaliai ir 1 ct

pigesnis jau reikštų jūsų pažado išpildymą? Kas tą gali garantuoti ir kuriam laikui?

Tikimės, kad rasite optimalų sprendimą, nežalojantį Nemuno pakrantės gamtos.

Įvertinus aukščiau išvardintus punktus prašome:

  1. Atsisakyti šio projekto, nes tam prieštarauja ir šalia planuojamos trasos gyvenantys žmonės. Jie nežada

jungtis prie šiluminių tinklų. Pridedami 276 parašai, parašų kopijas įteiksime svarstymo metu.

  1. Prašome parengti teritorijos detalųjį planą.
  2. Prašome pateikti išsamią aplinkos vertinimo studiją.

Siūlome Kauno m. savivaldybės administracijai parengti detaliuosius planus, pagal kuriuos ir turėtų būti

rengiami atskirų objektų projektai svarbiose, ne tik kultūros paveldo teritorijose.

Žemųjų Šančių bendruomenės vardu,- pirmininkė Elena Vanagaitė

Data: 2021 m. lapkričio 4 d.

Laikas: 13:00 (EET)

Vieta: Šančiai, Nemuno pakrantė

Ši svetainė jūsų įrenginyje išsaugo nedideles teksto rinkmenas (slapukus) tam, kad pateiktų tinkamesnį turinį arba statistikos tikslais. Jūs galite išjungti slapukų naudojimą pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Naršydami nepakeitę naršyklės nustatymų suteikiate mums leidimą išsaugoti šią informaciją jūsų įrenginyje.

Sutinku