Protesto akcija „Stabdom Kauno valdžios šizofreniją"

STABDOM KAUNO VALDŽIOS ŠIZOFRENIJĄ
Pagr. informacija

Protesto akcija: stabdom Kauno valdžios šizofreniją

Balandžio 16 d. 10 val., aikštė prie Kauno savivaldybės.

Žemųjų Šančių bendruomenės protesto akcija, tai jau trečioji akcija nuo to laiko, kai kovo pabaigoje visuomenei buvo pristatytas II-as pakoreguotas Nemuno krantinės gatvės projektinis pasiūlymas. Šiuo protestu prieštaraujama Kauno savivaldybei dėl netvarios miesto plėtros ir siekimo bet kokia kaina įgyvendinti trumparegišką Nemuno krantinės gatvės projektą upės pakrantėje, Šančiuose. Nors viešojoje erdvėje Kaunas pristatomas kaip sveikas, atsigręžiantis į upes žaliasis miestas, siekiantis kurti dialogą su bendruomenėmis, tačiau savivaldybės sprendimai eliminuoja bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimus ir turi neigiamus padarinius gamtai bei žmonių gyvenimo kokybei.

Savivaldybės rengiamas projektas skvero statusą turinčioje teritorijoje Nemuno pakrantėje Šančiuose yra kritikuojamas ne tik Kauno gyventojų, bet ir užsienio ekspertų. Žemųjų Šančių bendruomenė balandžio pradžioje sulaukė paramos laiško iš prof. Lewis‘o Biggs‘o, Kauno Europos kultūros sostinės 2022 kuratoriaus ir patarėjo bendruomenės meno klausimais. Savo laiške jis teigia, jog „tokie infrastruktūros pokyčiai, kokius dabar siūlo Kauno savivaldybė yra visiškai priešingi pažangiam mąstymui aplinkosaugos ir kūrybiškumo prasme, todėl šie planai ateityje taps miestui ekonomiškai žalingi.“ Kauno savivaldybės veiksmus L. Biggs‘as vadina šizofreniškais: “Savivaldybėje vyrauja keista šizofrenija, kuri gali sąlygoti sprendimą nutiesti gatvę Šančiuose šalia Nemuno be jokios studijos ir pilietinio įsitraukimo, už kurį pasisako „Upynių” projektas, remiamas pagal pačios savivaldybės Kaunas 2022 programą.”

Akcijos metu bus išvyniota realaus mastelio gatvės atraiža ir atskleista tikroji projekto estetika, parodanti, kad Kaunas vystosi priešinga savo paties deklaruojamų vertybių kryptimi.

Pridedama žemiau - pilnas paramos laiško tekstas Žemųjų Šančių bendruomenei nuo prof. Lewiso Biggso.

Paramos laiškas Žemųjų Šančių bendruomenei

Lewisas Biggsas

„Kaunas 2022“ kuratorius

2021-04-05

Nuo to laiko, kai prieš 5 metus pradėjau reguliariai lankytis Kaune, pirmiausia dėl to, kad padėjau Kaunui paruošti Europos kultūros sostinės 2022 (Kaunas 2022) siūlymą, o vėliau - dėl Kauno 2022 programos planavimo, daug kartų lankiausi Šančiuose.

Asociacijos „Žemųjų Šančių bendruomenė” veikla ne kartą patraukė mano dėmesį, ir aš esu įsitikinęs, kad tik tokių asociacijų dėka Europos kultūros sostinės titulas įgyja prasmę bei suteikia naudą Kauno miestui.

Kauno galimybė pasinaudoti „žaliojo miesto“ įvaizdžiu man buvo akivaizdi nuo pat pirmojo apsilankymo. Yra daug miestų, kurie gailisi praradę atviras, nesugadintas žaliąsias erdves netoli centrų, tokias, kokios yra Šančiuose palei Nemuną. Dabartiniai planai „vystyti“ šias erdves yra visiškai priešingi pažangiam mąstymui, aplinkosaugos ir kūrybiškumo prasme, todėl šie planai ateityje taps miestui ekonomiškai žalingi.

Šančiuose gyvenantys žmonės, bei norintys ten gyventi, mano, kad šis rajonas jau dabar yra „patogus”. Tai reiškia, kad ši vieta gerai tarnauja žmonių savirealizacijai ir produktyviam kūrybiškumui. Šis „patogumas” buvo sukurtas per daugelį kartų, o prie to prisidėjo tai, kad Šančiai buvo pakankamai saugiai nutolę nuo miesto centro ir todėl „aplenkti” (NT) vystytojų.

Tokie infrastruktūros pokyčiai, kokius dabar siūlo Kauno savivaldybė, greitai sunaikintų šią savybę, kurios ateityje nebūtų įmanoma atkurti.

Savivaldybėje vyrauja keista šizofrenija, kuri gali sąlygoti sprendimą nutiesti gatvę Šančiuose šalia Nemuno be jokios studijos ir pilietinio įsitraukimo, už kurį pasisako „Upynių” projektas, remiamas pagal pačios savivaldybės programą Kaunas 2022.

Atsižvelgiant į tokią Šančių infrastruktūros siūlomą plėtrą, savivaldybė pati turėtų tikėti savo vystomais kultūros procesais ir atminti, kad kultūra yra pagrindinė vertybė. Per visą istoriją vyko kova tarp jėgos (tiek ekonominės, tiek karinės) ir kultūros. Nors jėgos baimė gali laimėti trumpalaikę kovą, ilgainiui visada laimi kultūra, nes jėga naudojasi tik nedaugelis, o kultūra yra visų žmonių išraiška.

Pagarbiai

Lewisas Biggsas

Prof. Lewis Biggs OBE (Order of the British Empire)

Patarėjas bendruomenės meno klausimais, Kauno Europos kultūros sostinė 2022 <> http://kaunas2022.eu/en/

Visuomeninio meno instituto pirmininkas <> http://www.instituteforpublicart.org/

Kuratorius, „Creative Folkestone Triennial 2021“ <> creativefolkestone.org.uk

Patikėtinis, Johno Mooreso tapybos premijos patikėtinis

Iždininkas, IAAC (Tarptautinis apdovanojimas už meno kritiką)

EN

Letter of Support to Žemųjų Šančių bendruomenė

I have visited the district of Šančiai frequently since I started to visit Kaunas regularly 5 years ago in connection with European Capital of Culture 2022 (first in relation to the bid, which I helped to prepare, and subsequently in connection with planning the programme).

The work of ŽŠB has been brought to my attention several times, and I am aware that it is only due to the existence of such associations that there can be any purpose in Kaunas achieving the title of European Capital of Culture and hoping to benefit from it.

The potential of Kaunas to benefit from being a 'green city’ was obvious to me from my first visit. There are many cities that regret they have no open, un-mediated green spaces so near to the city centre such as those along the Nemunas River at Šančiai. The plans to ‘develop’ these spaces run completely contrary to progressive thinking, environmentally and creatively — and so, in the longer run, they will also damage the city economically.

Šančiai is understood by its residents (and by people who would like to live there) as being ‘comfortable’. That means, it is a good place for humans to live lives of self-creation and productive creativity. This ‘comfortableness’ has been made over generations, and partly because it is far enough from the centre of the city to be ’neglected’ by developers. Infrastructural changes such as those now proposed by the Kaunas municipality would quickly destroy this condition, which might then never be capable of restitution in future.

There is a strange schizophrenia in a municipality that can take the decision to build a new road by the river at Šančiai in isolation from the learning and civic engagement represented by the <<upynes>> rivers project sponsored through the municipality’s own 2022 programme.

In regard to this proposed infrastructural development in Šančiai, the municipality should have conviction in its own cultural processes, and remember that culture is the ultimate value. Throughout history there has been a struggle between force (economic as well as military) and culture. While fear of force may succeed in the short term, culture wins eventually, because force is exercised by the few while culture is the expression of the people.

Sincerely

Lewis Biggs

Prof. Lewis Biggs OBE

Advisor, Public Art & Communities, Kaunas European Capital of Culture 2022 <> http://kaunas2022.eu/en/

Chairman, Institute for Public Art <> http://www.instituteforpublicart.org/

Curator, Creative Folkestone Triennial 2021 <>creativefolkestone.org.uk

Trustee, John Moores Painting Prize Trust

Hon. Treasurer, IAAC (International Award for Art Criticism)

Data: 2021 m. balandžio 16 d.

Laikas: 10:00 (EEST)

Vieta: Prie Kauno m. savivaldybės, Laisvės al.

Organizatoriai

Ši svetainė jūsų įrenginyje išsaugo nedideles teksto rinkmenas (slapukus) tam, kad pateiktų tinkamesnį turinį arba statistikos tikslais. Jūs galite išjungti slapukų naudojimą pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Naršydami nepakeitę naršyklės nustatymų suteikiate mums leidimą išsaugoti šią informaciją jūsų įrenginyje.

Sutinku