Šančių seniūnaičių akcija

Pagr. informacija

ŠANČIŲ SENIŪNAITĖS IR BENDRUOMENĖ KVIEČIA KAUNO MIESTO MERĄ Į SUSITIKIMĄ.

"Prie susitaikymo spalva užtiesto stalo, penkios Šančių seniūnaitės ir bendruomenės pirmininkė pasirašė kvietimą Kauno merui, Tarybos nariams ir administracijai, siūlantį pradėti dialogą ir siekti susitarimo tvarkant Nemuno pakrantę Šančiuose.

Lietuvos Konstitucija ir Vietos savivaldos įstatymas įpareigoja institucijas tarnauti žmonėms, derinti gyventojų interesus, užtikrinti visuomenės dalyvavimą tvarkant viešuosius reikalus, reaguoti į alternatyvią nuomonę. Naudodamiesi šiomis teisėmis, kviečiame merą, Tarybos narius ir savivaldybės administraciją balandžio 30 d. 15 val. atvykti į Šančius ir pradėti dialogą dėl kontraversiško Nemuno krantinės kelio projekto." (S. Pikšrys)

Grįžtamojo ryšio į kvietimą seniūnaitės nesulaukė, atsakymo negavo. Į susitikimą atvyko tik trys opoziciją atstovaujantys tarybos nariai.

KVIETIMAS

BENDRADARBIAUTI TVARIAI TVARKANT ŠANČIŲ NEMUNO PAKRANTĘ

2021 m. balandžio 23 d.

Kaunas

Nemuno pakrantė Žemuosiuose Šančiuose yra unikali ir vienintelė vieta Kaune kur istorinis gyvenamasis rajonas yra neatitvertas nuo upės gatve. Tai didžiulę rekreacinę vertę turinti teritorija, kuria gausiai naudojasi miestiečiai ir džiaugiasi laisvu priėjimu prie pakrantės.

2019 m. lapkričio 19 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T- 516 patvirtintame Kauno miesto darnaus judumo plane įtvirtintos bevariklio transporto skatinimo tendencijos. Tai vystyti ypač aktualu gamtinio karkaso trasose, upių slėnių trasose, parkuose ir skveruose.

Kauno m. Bendrojo plano aiškinamojo rašto 54 punkte nustatyta prievolė - rengti atskirų miesto dalių išsiskiriančių savitumu (inter alia) urbanistinio ir architektūrinio formavimo idėjinius projektus, ir vadovaujantis jais rengti šių teritorijų planavimo dokumentus.

Šiuo metu Žemųjų Šančių bendruomenė, yra pradėjusi įgyvendinti Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamą projektą „Genius Loci: urbanizacija ir pilietinė bendruomenė“, kuriame numatyta sukurti Kauno Bendrojo plano aiškinamojo rašto 54 punkte numatytą Šančių pakrantės urbanistinio architektūrinio planavimo idėjinę koncepciją.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio nuostatos įpareigoja valdžios institucijas tarnauti žmonėms, o Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje numatyta, jog vietos savivalda pagrįsta bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimu, savivaldybės gyventojų dalyvavimu tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus, veiklos skaidrumu, plėtros ir veiklos planingumu, reagavimu į savivaldybės gyventojų nuomonę, žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimu bei viešumu.

Visų kauniečių, Tarybos narių ir savivaldos tarnautojų siekis turėtų būti ieškoti kompromisų priiminėjant svarbius gyventojams sprendimus, įtraukti visuomenę į teritorijų planavimo procesą ir strateginių koncepcijų formavimą. Šiuo atveju bendras tikslas turėtų būti sutvarkyti Šančių Nemuno pakrantę taip, kad ji maksimaliai atitiktų visų miestiečių poreikius bei naujausias pasaulines urbanistines bei Žaliojo kurso tendencijas.

Vadovaudamasi išdėstytais teiginiais Žemųjų Šančių bendruomenė siūlo Kauno miesto savivaldybei ieškoti kompromisų dėl Nemuno pakrantės tvaraus sutvarkymo ir kviečia Tarybos narius ir administraciją dialogui. Todėl prašome:

Įvertinti Žemųjų Šančių bendruomenės iniciatyvą dėl kompleksinio planavimo dokumento - Žemųjų Šančių urbanistinio ir architektūrinio formavimo idėjinio projekto.

Priimti Žemųjų Šančių bendruomenės siūlymą ištaisyti Bendrojo Plano kolizijas ir pakoreguoti sprendinius dėl Šančių mikrorajono teritorijos tarp Nemuno ir gyvenamosios zonos. Sprendiniai turėtų derėti su Žemųjų Šančių urbanistinio ir architektūrinio formavimo idėjiniu projektu.

Kviečiame gerbiamą merą, tarybos narius ir savivaldybės administraciją balandžio 30 d. 15 val. atvykti į susitikimą su Šančių bendruomenės atstovais, kuris vyks viešoje erdvėje prie rajono ribos ženklo A. Juozapavičiaus prospekte (priešais Juozapavičiaus pr. 116) ir pradėti dialogą dėl tvaraus Nemuno krantinės sutvarkymo.

Data: 2021 m. balandžio 23 d.

Laikas: 12:00 (EEST)

Vieta: Kauno savivaldybės prienagis, Laisvės al.

Ši svetainė jūsų įrenginyje išsaugo nedideles teksto rinkmenas (slapukus) tam, kad pateiktų tinkamesnį turinį arba statistikos tikslais. Jūs galite išjungti slapukų naudojimą pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Naršydami nepakeitę naršyklės nustatymų suteikiate mums leidimą išsaugoti šią informaciją jūsų įrenginyje.

Sutinku