NEMUNO PARKAS

Pagr. informacija

Žemųjų Šančių benruomenė ir Viešo intereso gynimo fondas parengė pasiūlymą Kauno miesto savivaldybei:

"Kauno miesto savivaldybė parengė „Nemuno krantinės gatvės (nuo A. Juozapavičiaus pr. iki Kranto 11-osios g.) ir dviračių tako (nuo Nemuno krantinės g. iki Kranto 11-osios g.), Kaune rekonstravimo techninio darbo projektą” (toliau - Projektas), tačiau, susipažinusi su Suinteresuotos visuomenės pateiktais pasiūlymais ir pastabomis, tolimesnį Projekto rengimą nutraukė. 2. Kauno miesto savivaldybės atstovai žadėjo įsiklausyti į Suinteresuotos visuomenės lūkesčius projektuojant šią Kauno miestui ir Šančių bendruomenei svarbią bei unikalią urbanistinę bei gamtinę teritoriją. 3. Manome, kad Savivaldybės sprendimas pakviesti Suinteresuotos visuomenės atstovus pokalbiui apie Projektą buvo teisingas ir tikimės, kad Suinteresuotą visuomenė bus realiai įtraukta į Projekto rengimo procesą, kuris užtikrins sklandų tolimesnį šios teritorijos suprojektavimą ir kokybiškai naujo projekto įgyvendinimą. 4. Klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimas kelia egzistencinę grėsmę Lietuvai, Europai ir pasauliui. Europos Komisijos 2019-12-11 Komunikate dėl Europos žaliojo kurso, vienas iš pagrindinių numatytų veiksmų bei uždavinių yra siekis atkurti biologinę įvairovę ir sumažinti taršą. 5. Moksliniais tyrimais įrodyta, jog gamtoje, gryname ore praleistas laikas pagerina ne tik fizinę, bet ir psichologinę žmogaus sveikatą. Poreikis pabūti bei pajudėti netoli gyvenamosios vietos esančios gamtos apsuptyje, ypač aktualus tapo dėl pandemijos įvesto karantino. Todėl šiuolaikinio Europos miesto pagrindiniu kokybiško ir saugaus gyvenimo kriterijumi tampa sumažinta tarša bei galimybė greitai, nenaudojant taršaus motorinio transporto iš gyvenamosios ar pramoninės teritorijos patekti į miesto žaliuosius plotus (želdynus, miškus ir pan.). 6. Siekdami iš esmės pagerinti visų kauniečių gyvenimo kokybę, siūlome Nemuno pakrantėje Šančiuose įsteigti ir suplanuoti parką. 7. Tuo siekiame prisidėti prie Lietuvoje pradėto įgyvendinti Europos Žaliojo kurso. 8. Galiojantis Kauno miesto savivaldybės bendrasis planas, sudaro sąlygas Žemųjų Šančių Nemuno pakrantėje inicijuoti bei projektuoti atskirąjį želdyną – parką, kurio plotas būtų apie 25 ha (siūloma parko ribų schema pridedama). 9. Pagal naudojimo paskirtį parkas siūlytinas kelių zonų – reakreacinės ir memorialinės paskirties: 1) Botaninė zona. Botaninės zonos įvairovę sudarytų esami medžiai bei planuotini pasodinti medžiai, krūmai ir gėlynai; 2) Sportinė zona. Esamos futbolo ir sporto įrenginių aikštelės vietoje ir nuo šių aikštelių iki Nemuno; 3) Memorialinė zona. Vietovė kurioje per Nemuną kėlėsi Napoleonas ir jo kariuomenė, o taip pat paminklinis akmuo bei pušynas, skirti Lietuvos Kariuomenės atkūrimui atminti; 4) Pliažo arba palūdimio zona; 5) Paukščių žiemojimo zona.Teritorija, kurioje žiemą priskaičiuojama virš 2 tūkst. įvairių žiemojančių paukščių; 6) Buvusio miesto kolektoriaus apsaugos zona; 7) Bemotorių transporto priemonių ir pėsčiųjų takų zona; 8) Kitos parko zonos. 10. Netoli įrengtos „Lidl” parduotuvės, greta anksčiau planuotos gatvės yra formuojamas žemės sklypas, kuris galėtų būti panaudotas automobilių parkavimui, skirtam privažiuoti prie Šančių parko. 11. Šančių Nemuno pakrantės parko įkūrimas prisidėtų užtikrinant Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintų Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų 14 ir 15 punktų reikalavimų įgyvendinimą Kauno mieste. 12. Parko projektavimui ir įkūrimui gali būti panaudoti 3 mln. Eur (ar dalis jų), kurie šiuo metu yra skirti nepagrįstos ir nereikalingos Nemuno krantinės gatvės tiesimui. 13. Tuo pačiu teikiame pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento keitimo ir koregavimo – pašalinant Nemuno krantinėje numatytą D1 kategorijos gatvę. 2 Remiantis išdėstytais motyvais bei vadovaudamiesi LR Teritorijų planavimo įstatymo 3 ir 4 d., LR želdynų įstatymo 14 str. 4 p., inicijuojame bei teikiame pasiūlymus ir prašome: 1) pakeisti bei koreguoti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą, pašalinant iš jo Nemuno krantinėje numatytą D1 kategorijos gatvės sprendinį; 2) Žemųjų Šančių Nemuno pakrantėje suprojektuoti atskirąjį želdyną – reakreacinį – memorialinį parką, kurio plotas apie 25 ha."

Pasiūlymo konsultantas: Gediminas Šinkūnas.

Savivaldybė pasiūlymą atmetė.

Data: 2021 m. gegužės 24 d.

Laikas: 11:14 (EEST)

Vieta: Virtualus renginys

Organizatoriai

Ši svetainė jūsų įrenginyje išsaugo nedideles teksto rinkmenas (slapukus) tam, kad pateiktų tinkamesnį turinį arba statistikos tikslais. Jūs galite išjungti slapukų naudojimą pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Naršydami nepakeitę naršyklės nustatymų suteikiate mums leidimą išsaugoti šią informaciją jūsų įrenginyje.

Sutinku