Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių kompleksas (Unikalus objekto kodas 26587)

Informacija apie objektą:

1879 m. Rusijos imperatorius Aleksandras II pasirašė potvarkį statyti I-mos klasės karinę tvirtovę Rusijos imperijos vakarų sienomis apsaugoti. Apie 1890 m. pilnai baigta tvirtovės gynybinės sistemos pirmo žiedo statyba: septyni fortai, devynios baterijos, centrinio įtvirtinimo atkarpa kairiajame Nemuno krante, trys artilerijos sandėlių kompleksai - kairiajame bei dešiniajame Nemuno krantuose ir Panemunėje. Artilerijos sviedinių sandėlių kompleksas Aukštuosiuose Šančiuose pastatytas 1883-1890 m., kai kurie statiniai teritorijoje pastatyti XX a. pr. Projekto autoriai: gen. Obručevas, Zverjevas, Volbergas, plk. P. Bertgoldtas

Svarbos lygmuo:

Regioninis (valstybės saugomas)

Vertingų savybių tipas:

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio.

Detalus vertingų savybių aprašymas:

1) Planavimo sprendiniai - plano struktūra, kurią sudaro aštuoni sandėliai, melioracijos griovių sistemos fragmentai, trys drenažiniai šuliniai, penkios pralaidos, dvi pralaidų vietos, kelių trasos; 2) žemės ir jos paviršiaus elementai - Nemuno dešiniojo kranto šlaito viršutinė terasa su griova Š-ŠV teritorijos dalyje ir centrinėje dalyje ant sandėlių suformuotais žemių pylimais; 3) takai, keliai - Š-P, ŠR-PV, ŠV-PR krypčių kelių, takų trasos; 4) ŠR, R, PR teritorijos dalies apsodinimo tuopų eilėmis pobūdis (tuopų eilės išlikusios fragmentiškai); 5) hidrotechniniai įrenginiai - trys akmens, plytų mūro drenažiniai šuliniai (Pirmas šulinys uždengtas metalo plokšte); penkios akmens, plytų mūro pralaidos; dviejų pralaidų vietos (autentiškos pralaidos pakeistos betoninėmis); melioracijos griovių sistemos fragmentas (dalis griovių neišlikę.

Paveldo tipas:

Materialus paveldas

Įvykio data:

1883-1890

Objekto tipas:

Pastatų kompleksas

Adresas:

Ašmenos 2-oji g.

Informacijos šaltinis:

Kauno miesto planai. XIX a. - XX a. I p. Sudarytojai Nijolė Ambraškienė ir Vitalija Girčytė, 2007. Kauno apskrities archyvas. 2. Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto centrinių artilerijos sandėlių komplekso G 320 K Kultūros vertybės pagrindinis dosjė. 2002 . Kultūros paveldo centro archyvo biblioteka. 3. Kauno tvirtovės sistemos tyrimai, vertės ir apsaugos statuso nustatymas, regeneravimo ir pritaikymo siūlymai. T 1 (tekstas). Kaunas, 1992. KPC archyvas , F. 11, Ap. 1, B. 126. 4. Kultūros paminklo – pastato apžiūros AKTAS,1989 m. 5. ORLOV, Vladimir. Kauno tvirtovės istorija 1882-1915. Kaunas, 2007. p. 42-45, 108-109. 6. ORLOV, Vladimir. The Atlas of Kaunas Fortress. Kaunas, 2009. 7. PĖŽELIENĖ L., Projektuojamas sklypas šaldytuvų g. 41a. Detalusis planas. UAB „Planuotojai“. Kaunas, 2000. Kauno teritorinio padalinio medžiaga. 8. Specialiosios projektavimo paminklosauginės sąlygos rengiamam detaliajam planui prie pastatų Šaldytuvų g. 41a. 2000-12-06. Kauno teritorinio padalinio medžiaga. 9. STEPONAITYTĖ, Nijolė. Buvusios Kauno tvirtovės komplekso – vietinės reikšmės architektūros paminklo AtV 125 objektų apsaugos zonų nustatymas. 1993. Kauno TP medžiaga. 10. STEPONAITYTĖ, Nijolė. Kauno tvirtovė: projektavimas ir statyba. Urbanistika ir architektūra. 2001 m, XVII tomas, Nr. 3. p. 150-153. 11. STEPONAITYTĖ, Nijolė. Kultūros vertybės ir jos apsaugos zonos teritorijos paminklotvarkos sąlygos, 1992. Kauno teritorinio padalinio medžiaga. Nuorodos: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Raktažodžiai:

komple centriniai pastatų šaudmenų , sandėliai registruotas paveldas nekilnojamasis Žemieji Šančiai
Grįžti į žemėlapį

Ši svetainė jūsų įrenginyje išsaugo nedideles teksto rinkmenas (slapukus) tam, kad pateiktų tinkamesnį turinį arba statistikos tikslais. Jūs galite išjungti slapukų naudojimą pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Naršydami nepakeitę naršyklės nustatymų suteikiate mums leidimą išsaugoti šią informaciją jūsų įrenginyje.

Sutinku