Ankstesnė Kita

Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso aštuntas sandėlis (Unikalus objekto kodas 26595)

Informacija apie objektą:

1879 m. Rusijos imperatorius Aleksandras II pasirašė potvarkį statyti I-mos klasės karinę tvirtovę Rusijos imperijos vakarų sienomis apsaugoti. Apie 1890 m. pilnai baigta tvirtovės gynybinės sistemos pirmo žiedo statyba: septyni fortai, devynios baterijos, centrinio įtvirtinimo atkarpa kairiajame Nemuno krante, trys artilerijos sandėlių kompleksai - kairiajame bei dešiniajame Nemuno krantuose ir Panemunėje. Artilerijos sviedinių sandėlių kompleksas Aukštuosiuose Šančiuose pastatytas 1883-1890 m., kai kurie statiniai teritorijoje pastatyti XX a. pr. Projekto autoriai: gen. Obručevas, Zverjevas, Volbergas, plk. P. Bertgoldtas.

Svarbos lygmuo:

Regioninis (valstybės saugomas)

Vertingų savybių tipas:

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Detalus vertingų savybių aprašymas:

1) Tūris - T raidės plano 1 a. užpiltas žemėmis, išskyrus PR fasadą; kiti stogo elementai - stačiakampio plano plytų mūro ventiliacijos kaminai su 6 į ŠV ir 5 į PR orientuotomis pleištinių sąramų angomis ir profiliuotų plytų karnizu su dantukais; plytų mūro apskritimis kaminas su profiliuotų plytų karnizu su dantukais; 2) aukštų išplanavimas - I a., kurį sudaro: 2 šoninės įėjimo patalpos, kurias jungia praėjimai su patalpomis, 2 patalpos su praėjimu ir jų šonuose esančiomis patalpomis; sienų angos, nišos - vidaus patalpų stačiakampės durų ir langų angos su pleištinėmis ir segmentinėmis sąramomis; vidaus patalpų stačiakampės ventiliacijos angos; patalpų Nr. 1 ir Nr. 3 kvadratinės nišos; 3) fasadų apdaila - PR fasado stačiakampės nišos virš įėjimų durų angų; 4) konstrukcijos - pamatas su lauko akmenų cokoliu (pamatas netytinėtas, cokolis užtinkuotas; FF Nr. 310; 2012 m.); sienos; plytų mūro praėjimų sienos; patalpų plytų mūro cilindriniai skliautai; inžinerinė įranga - plytų mūro ugniasienės anga su segmentine sąrama; 5) vidaus dekoras - patalpose Nr. 6 ir Nr. 8 virš ventiliacijos kanalų angų liunetės.

Paveldo tipas:

Materialus paveldas

Įvykio data:

1883-1890 m.

Objekto tipas:

Statinys (komplekso dalis)

Adresas:

Ašmenos 2-oji g. 25A

Informacijos šaltinis:

Kauno miesto planai. XIX a. - XX a. I p. Sudarytojai Nijolė Ambraškienė ir Vitalija Girčytė, 2007. Kauno apskrities archyvas. 2. Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto centrinių artilerijos sandėlių komplekso G 320 K Kultūros vertybės pagrindinis dosjė. 2002 . Kultūros paveldo centro archyvo biblioteka. 3. Kauno tvirtovės sistemos tyrimai, vertės ir apsaugos statuso nustatymas, regeneravimo ir pritaikymo siūlymai. T 1 (tekstas). Kaunas, 1992. KPC archyvas , F. 11, Ap. 1, B. 126. 4. Kultūros paminklo – pastato apžiūros AKTAS,1989 m. 5. ORLOV, Vladimir. Kauno tvirtovės istorija 1882-1915. Kaunas, 2007. p. 42-45, 108-109. 6. ORLOV, Vladimir. The Atlas of Kaunas Fortress. Kaunas, 2009. 7. PĖŽELIENĖ L., Projektuojamas sklypas šaldytuvų g. 41a. Detalusis planas. UAB „Planuotojai“. Kaunas, 2000. Kauno teritorinio padalinio medžiaga. 8. Specialiosios projektavimo paminklosauginės sąlygos rengiamam detaliajam planui prie pastatų Šaldytuvų g. 41a. 2000-12-06. Kauno teritorinio padalinio medžiaga. 9. STEPONAITYTĖ, Nijolė. Buvusios Kauno tvirtovės komplekso – vietinės reikšmės architektūros paminklo AtV 125 objektų apsaugos zonų nustatymas. 1993. Kauno TP medžiaga. 10. STEPONAITYTĖ, Nijolė. Kauno tvirtovė: projektavimas ir statyba. Urbanistika ir architektūra. 2001 m, XVII tomas, Nr. 3. p. 150-153. 11. STEPONAITYTĖ, Nijolė. Kultūros vertybės ir jos apsaugos zonos teritorijos paminklotvarkos sąlygos, 1992. Kauno teritorinio padalinio medžiaga. Nuorodos: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Raktažodžiai:

registruotas paveldas Žemieji Šančiai, nekilnojamasis šaudmenų , sandėlis aštuntas
Grįžti į žemėlapį

Ši svetainė jūsų įrenginyje išsaugo nedideles teksto rinkmenas (slapukus) tam, kad pateiktų tinkamesnį turinį arba statistikos tikslais. Jūs galite išjungti slapukų naudojimą pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Naršydami nepakeitę naršyklės nustatymų suteikiate mums leidimą išsaugoti šią informaciją jūsų įrenginyje.

Sutinku