Ankstesnė Kita

Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso septintas sandėlis (Unikalus objekto kodas 26594)

Informacija apie objektą:

1879 m. Rusijos imperatorius Aleksandras II pasirašė potvarkį statyti I-mos klasės karinę tvirtovę Rusijos imperijos vakarų sienomis apsaugoti. Apie 1890 m. pilnai baigta tvirtovės gynybinės sistemos pirmo žiedo statyba: septyni fortai, devynios baterijos, centrinio įtvirtinimo atkarpa kairiajame Nemuno krante, trys artilerijos sandėlių kompleksai - kairiajame bei dešiniajame Nemuno krantuose ir Panemunėje. Artilerijos sviedinių sandėlių kompleksas Aukštuosiuose Šančiuose pastatytas 1883-1890 m., kai kurie statiniai teritorijoje pastatyti XX a. pr. Projekto autoriai: gen. Obručevas, Zverjevas, Volbergas, plk. P. Bertgoldtas.

Svarbos lygmuo:

Regioninis (valstybės saugomas)

Vertingų savybių tipas:

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Detalus vertingų savybių aprašymas:

1) tūris - kompaktiškas, stačiakampio plano 1 a. su apsaugine priedangos siena, sujungta su V fasadu plytų mūro 4 arkomis; užpiltas žemėmis suformuojant pylimą, išskyrus V fasadą; kiti stogo elementai - plytų mūro ventiliacijos kamino fragmentas; 2) aukštų išplanavimas - 3 patalpų su prieangiais, kurias iš trijų pusių supa ventiliacijos koridorius; sienų angos, nišos - V fasado, tarp prieangių ir vidaus patalpų stačiakampės langų ir durų angos su segmentinėmis sąramomis; vidaus patalpų Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 sienų stačiakampės nišos; 3) fasadų architektūros tūrinės detalė - 2 plytų mūro atraminės sienos prie V fasado Š ir P dalių; 4 plytų mūro arkos, jungiančios V fasadą su apsaugine priedangos siena; fasadų apdaila ir puošyba - plytų stiliaus V fasado dekoro elementai; 4) konstrukcijos - pamatas su tašyto granito blokų cokoliu; prieangių, patalpų Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 ir ventiliacijos koridorių plytų mūro cilindriniai skliautai; R ventiliacijos koridoriaus dalies plytų mūro dalis cilindro skliauto (patekti nepavyko; -; 2012 m.); plytų mūro prieangių, patalpų Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3, ventiliacijos koridoriaus sienos; inžinerinė įranga - plytų mūro ventiliacijos kamino kanalas.

Paveldo tipas:

Materialus paveldas

Įvykio data:

1883-1890 m.

Objekto tipas:

Statinys (komplekso dalis)

Adresas:

Šaldytuvų g. 41A

Informacijos šaltinis:

Informacijos šaltinis Kauno miesto planai. XIX a. - XX a. I p. Sudarytojai Nijolė Ambraškienė ir Vitalija Girčytė, 2007. Kauno apskrities archyvas. 2. Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto centrinių artilerijos sandėlių komplekso G 320 K Kultūros vertybės pagrindinis dosjė. 2002 . Kultūros paveldo centro archyvo biblioteka. 3. Kauno tvirtovės sistemos tyrimai, vertės ir apsaugos statuso nustatymas, regeneravimo ir pritaikymo siūlymai. T 1 (tekstas). Kaunas, 1992. KPC archyvas , F. 11, Ap. 1, B. 126. 4. Kultūros paminklo – pastato apžiūros AKTAS,1989 m. 5. ORLOV, Vladimir. Kauno tvirtovės istorija 1882-1915. Kaunas, 2007. p. 42-45, 108-109. 6. ORLOV, Vladimir. The Atlas of Kaunas Fortress. Kaunas, 2009. 7. PĖŽELIENĖ L., Projektuojamas sklypas šaldytuvų g. 41a. Detalusis planas. UAB „Planuotojai“. Kaunas, 2000. Kauno teritorinio padalinio medžiaga. 8. Specialiosios projektavimo paminklosauginės sąlygos rengiamam detaliajam planui prie pastatų Šaldytuvų g. 41a. 2000-12-06. Kauno teritorinio padalinio medžiaga. 9. STEPONAITYTĖ, Nijolė. Buvusios Kauno tvirtovės komplekso – vietinės reikšmės architektūros paminklo AtV 125 objektų apsaugos zonų nustatymas. 1993. Kauno TP medžiaga. 10. STEPONAITYTĖ, Nijolė. Kauno tvirtovė: projektavimas ir statyba. Urbanistika ir architektūra. 2001 m, XVII tomas, Nr. 3. p. 150-153. 11. STEPONAITYTĖ, Nijolė. Kultūros vertybės ir jos apsaugos zonos teritorijos paminklotvarkos sąlygos, 1992. Kauno teritorinio padalinio medžiaga. Nuorodos: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Raktažodžiai:

Žemieji Šančiai registruotas paveldas nekilnojamasis šaudmenų , sandėlis septintas
Grįžti į žemėlapį

Ši svetainė jūsų įrenginyje išsaugo nedideles teksto rinkmenas (slapukus) tam, kad pateiktų tinkamesnį turinį arba statistikos tikslais. Jūs galite išjungti slapukų naudojimą pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Naršydami nepakeitę naršyklės nustatymų suteikiate mums leidimą išsaugoti šią informaciją jūsų įrenginyje.

Sutinku