Ankstesnė Kita

Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso penktas sandėlis (Unikalus objekto kodas 26592)

Informacija apie objektą:

1879 m. Rusijos imperatorius Aleksandras II pasirašė potvarkį statyti I-mos klasės karinę tvirtovę Rusijos imperijos vakarų sienomis apsaugoti. Apie 1890 m. pilnai baigta tvirtovės gynybinės sistemos pirmo žiedo statyba: septyni fortai, devynios baterijos, centrinio įtvirtinimo atkarpa kairiajame Nemuno krante, trys artilerijos sandėlių kompleksai - kairiajame bei dešiniajame Nemuno krantuose ir Panemunėje. Artilerijos sviedinių sandėlių kompleksas Aukštuosiuose Šančiuose pastatytas 1883-1890 m., kai kurie statiniai teritorijoje pastatyti XX a. pr. Projekto autoriai: gen. Obručevas, Zverjevas, Volbergas, plk. P. Bertgoldtas .

Svarbos lygmuo:

Regioninis (valstybės saugomas)

Vertingų savybių tipas:

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)

Detalus vertingų savybių aprašymas:

1) Tūris - kompaktiškas, stačiakampio plano 1 a., užpiltas žemėmis suformuojant pylimą, išskyrus V fasadą; kiti stogo elementai - du plytų mūro dūmtraukiai; 2) aukštų išplanavimas - keturių patalpų, kurias iš Š, R ir P pusių supa ventiliacijos koridorius; sienų angos - V fasado stačiakampės durų, langų angos su segmentinėmis sąramomis; stačiakampės praėjimo tarp patalpų angos su segmentinėmis sąramomis (2 ir 3 patalpose užmūrytos praėjimo angos į ventiliacijos koridorių); patalpų stačiakampės langų angos su segmentinėmis sąramomis; dūmtraukių stačiakampės angos su pleištinėmis sąramomis; 3) fasadų architektūros tūrinės detalės - 2 plytų mūro atraminės sienos prie V fasado Š ir P dalių; fasadų apdaila ir puošyba - plytų stiliaus V fasado dekoro elementai; 4) konstrukcijos - pamatas su tašytų granito blokų cokoliu; patalpų ir ventiliacijos koridoriaus plytų mūro cilindriniai skliautai; plytų mūro kryžminiai skliautai ventiliacijos koridoriuje; plytų mūro sienos; inžinerinė įranga - plytų mūro krosnys 1 ir 4 patalpose; stalių ir kitų medžiagų gaminiai - V fasado, patalpų langų medinių konstrukcijų tipai; V fasado medinių dvivėrių durų tipas; V fasado metalinės langų grotos.

Paveldo tipas:

Materialus paveldas

Įvykio data:

1883-1890 m.

Objekto tipas:

Statinys (komplekso dalis)

Adresas:

Ašmenos 2-oji g. 25A

Informacijos šaltinis:

Informacijos šaltinis Kauno miesto planai. XIX a. - XX a. I p. Sudarytojai Nijolė Ambraškienė ir Vitalija Girčytė, 2007. Kauno apskrities archyvas. 2. Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto centrinių artilerijos sandėlių komplekso G 320 K Kultūros vertybės pagrindinis dosjė. 2002 . Kultūros paveldo centro archyvo biblioteka. 3. Kauno tvirtovės sistemos tyrimai, vertės ir apsaugos statuso nustatymas, regeneravimo ir pritaikymo siūlymai. T 1 (tekstas). Kaunas, 1992. KPC archyvas , F. 11, Ap. 1, B. 126. 4. Kultūros paminklo – pastato apžiūros AKTAS,1989 m. 5. ORLOV, Vladimir. Kauno tvirtovės istorija 1882-1915. Kaunas, 2007. p. 42-45, 108-109. 6. ORLOV, Vladimir. The Atlas of Kaunas Fortress. Kaunas, 2009. 7. PĖŽELIENĖ L., Projektuojamas sklypas šaldytuvų g. 41a. Detalusis planas. UAB „Planuotojai“. Kaunas, 2000. Kauno teritorinio padalinio medžiaga. 8. Specialiosios projektavimo paminklosauginės sąlygos rengiamam detaliajam planui prie pastatų Šaldytuvų g. 41a. 2000-12-06. Kauno teritorinio padalinio medžiaga. 9. STEPONAITYTĖ, Nijolė. Buvusios Kauno tvirtovės komplekso – vietinės reikšmės architektūros paminklo AtV 125 objektų apsaugos zonų nustatymas. 1993. Kauno TP medžiaga. 10. STEPONAITYTĖ, Nijolė. Kauno tvirtovė: projektavimas ir statyba. Urbanistika ir architektūra. 2001 m, XVII tomas, Nr. 3. p. 150-153. 11. STEPONAITYTĖ, Nijolė. Kultūros vertybės ir jos apsaugos zonos teritorijos paminklotvarkos sąlygos, 1992. Kauno teritorinio padalinio medžiaga. Nuorodos: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Raktažodžiai:

registruotas paveldas Žemieji Šančiai, nekilnojamasis šaudmenų , sandėlis penktas
Grįžti į žemėlapį

Ši svetainė jūsų įrenginyje išsaugo nedideles teksto rinkmenas (slapukus) tam, kad pateiktų tinkamesnį turinį arba statistikos tikslais. Jūs galite išjungti slapukų naudojimą pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Naršydami nepakeitę naršyklės nustatymų suteikiate mums leidimą išsaugoti šią informaciją jūsų įrenginyje.

Sutinku