Ankstesnė Kita

Kauno kanalizacijos sistemos kolektoriaus fragmentas (uk 36420)

Informacija apie objektą:

Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes ir įvykius - Kauno miesto kanalizacijos kolektorius pradėtas statyti 1924 m. rudenį. 1924-09-26 įvyko darbų pradžios pašventinimo iškilmės, kuriose dalyvavo 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Seimo pirmininkas Justinas Staugaitis (1866-1943), Ministras Pirmininkas Antanas Tumėnas (1880-1946), Krašto apsaugos, finansų, prekybos bei pramonės ministrai, Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, teisininkas, naujasis Kauno miesto burmistras Martynas Yčas (1885-1941). Kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas (1869-1933) pašventino ką tik pradėtą kanalizacijos kolektorių. Be senamiesčio kanalizacijos vienas iš stambiausių kanalizacijos kolektorių buvo Žemųjų Šančių kolektorius, einantis po Mažeikių gt.

Pastaba: "Atminties žemėlapyje" Kauno kanalizacijos sistemos kolektoriaus fragmento teritorijos ribos apytikslės.

Svarbos lygmuo:

Vietinis

Vertingų savybių tipas:

o Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); o Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus).

Detalus vertingų savybių aprašymas:

1) Tūrinė erdvinė kompozicija - Kauno miesto Žemųjų Šančių kanalizacijos sistemos dalis, sudaryta iš atskirų atkarpų: magistralinio lietaus ir fekalinės kanalizacijos kanalo, einančio po Mažeikių gatve nuo Juozapavičiaus pr. iki Nemuno, į šį kanalą po A. Juozapavičiaus pr. įsijungiančių lietaus kanalizacijos kanalo, einančio po Siūlų gatvės dalimi ir lietaus kanalizacijos kanalo, einančio nuo Skuodo gatvės po A. Juozapavičiaus pr.; 2) konstrukcijos - raudonų plytų mūro sienos ir skliautai; funkcinė įranga - betoniniai vamzdžiai; betoninis lovys; fekalinės kanalizacijos priežiūros angos; lietaus vandens surinkimo angos kanalų sienose; metalinės pakopos; raudonų plytų mūro slenksčiai.

Paveldo tipas:

Maretialus paveldas

Įvykio data:

Pradėtas statyti 1924 m.

Objekto tipas:

Statinys

Adresas:

Mažeikių g.

Informacijos šaltinis:

o Kauno miesto kanalizacijos darbų pradžia. Lietuvos žinios, 1924 -09-28, Nr. 219, p. 1-2. o 13.2. Vandentiekis Kaune 1929-1999. Kauno vandenys, 1999. Internetinė prieiga: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Raktažodžiai:

registruotas paveldas Žemieji Šančiai, nekilnojamasis kultūros ,kanalizacija,kolektorius
Grįžti į žemėlapį

Ši svetainė jūsų įrenginyje išsaugo nedideles teksto rinkmenas (slapukus) tam, kad pateiktų tinkamesnį turinį arba statistikos tikslais. Jūs galite išjungti slapukų naudojimą pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Naršydami nepakeitę naršyklės nustatymų suteikiate mums leidimą išsaugoti šią informaciją jūsų įrenginyje.

Sutinku