Ankstesnė Kita

Lietuvos karių kapai (uk 21134)

Informacija apie objektą:

Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - Šančių įgulos bažnyčios šventoriaus ŠR dalyje Lietuvos kariai laidoti dviem eilėmis, vėliau kapinių V dalyje nusitęsė ir trečioji eilė. 1927-1929 m. kapai buvo tvarkomi. Čia 1927 m. vasarą buvo statomi pagal dailininkų Antano Aleksandravičiaus (1885-1970) ir Adomo Varno (1879-1979) sukurtą projektą (patvirtintas Krašto apsaugos ministro 1927-05-28 įsakymu) karių kapų betoniniai kryžiai. 1929 m. buvo sutvarkyti 76 kapai. Kapines tvarkė pasikeisdami įvairių padalinių kariai ir tarnautojai. 1931 m. pastatytas paminklas. Kapinės sulygintos su žeme, paminklas nugriautas naikinant bažnyčią 6-ajame d-metyje. 1989 m. Šančių tikinčiųjų bendruomenės kunigo J. Babono ir Kauno m. tarybos Šančių teritorinės deputatų grupės koordinatoriaus S. Stasiulevičiaus iniciatyva pradėtas atstatyti paminklas, bet nesutvarkytas. 2018-02-15 karių kapinėse atkurti 76 granitiniai kryžiai ir paminklas. Palaidoti 76 nuo ligų, sužeidimų mirę ar žuvę Lietuvos kariai: Pranas Aleksejus, miręs 1922 m. balandžio 18 d., Antanas Andrejauskas - 1922 m. vasario 28 d., IX pėst. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio pulko eilinis Antanas Andriušaitis - 1922 m. rugsėjo 24 d., III pėst. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto pulko eilinis Simonas Andriuška - 1922 m. sausio 9 d., Liudvikas Arniulis - 1922 sausio 30 d., Antanas Augustinas - 1921 m. spalio 24 d., Kazimieras Bačys - 1922 m. kovo 28 d., Vitas Balčiūnas - 1921 m. gruodžio 17 d., IX pėst. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio pulko eilinis Juozapas (Juozas) Banys - 1922 m. rugpjūčio 18 d., Aleksas Bielskis - 1922 m. kovo 5 d., Aleksas Bitautas - 1922 m. vasario 4 d., IX pėst. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio pulko eilinis Ignas Burba - 1923 m. sausio 11 d., VI pėst. Pilėnų kunigaikščio Margio pulko, Marijampolės bataliono eilinis Albinas Ciparas (Ciparis) - 1922 m. kovo 14 d., Jonas Čyvas - 1923 m. kovo 25 d., Jurgis Dagis - 1922 m. kovo 30 d., Belaisvių stovyklos kareivis Kostas Danys - 1923 m. vasario 1 d., Andrius Dapkūnas - 1922 kovo 2 d., Intendantūros kareivis Petras Daugirdas - 1923 m. vasario 3 d., Intendantūros kapitonas Stasys Deksnys - 1925 m. gegužės 22 d., Kazimieras Dobilas - 1921 m. rugsėjo 30 d., Baltrus Gabalis - 1922 m. rugpjūčio 17 d., Kazys Gaidamavičius - 1922 m. lapkričio 28 d., Kazimieras Gečys - 1922 m. sausio 31 d., Juozapas Gricius - 1921 m. lapkričio 14 d., III divizijos štabo eilinis Severinas (Gvirinas) Gužas - 1922 m. rugpjūčio 10 d., Konstantinas Izerskis - 1921 m. gruodžio 22 d., Petras Janušis - 1922 m. vasario 5 d., Bernardas Jasaitis - 1922 m. sausio 25 d., Justinas Jokužis - 1922 m. vasario 24 d., Antanas Juknevičius - 1922 m. vasario 19 d., Juozas Juodaugas - 1923 m. rugsėjo 21 d., Petras Jurkėnas - 1922 m. rugpjūčio 20 d., III pėst. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto pulko eilinis Petras Kantrimas - 1923 m. sausio 26 d., Pranas Kapilauskas - 1923 m. balandžio 18 d., Jonas Karanauskas - 1922 m. kovo 15 d., III pėst. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto pulko jaunasis kareivis Jonas Kedainis - 1922 m. sausio 2 d., Jokūbas Keleris - 1922 m. balandžio 17 d., Mataušas Kodis - 1922 m. kovo 26 d., Antanas Kulis - 1923 m. vasario 13 d., Pranciškus Lugas - 1922 m. vasario 4 d., Petras Matejūnas - 1922 m. balandžio 10 d., Inžinerijos pulko jaunesnysis puskarininkis Stasys Mikalsevičius - 1922 m. rugsėjo 25 d., Antanas Misevičius - 1921 m. gruodžio 13 d., Antanas Mitulas - 1922 m. balandžio 8 d., Antanas Mockus - 1922 m. kovo 2 d., Jonas Narkevičius - 1922 m. birželio 17 d., Vladas Narkūnas - 1922 m. birželio 25 d., Pranas Pečiauskas - 1921 m. lapkričio 21 d., Jonas Petraitis - 1922 m. balandžio 12 d., Juozas Petraitis - 1922 m. kovo 5 d., II pėst. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pulko jaunesnysis puskarininkis Dominikas (Domas) Petrauskas - 1922 m. vasario 14 d., Belaisvių stovyklos kareivis Stasys Ptašinskas - 1923 m. rugsėjo 26 d., Jonas Ramanauskas - 1922 m. sausio 20 d., Benediktas Rašinskas - 1922 m. lapkričio 28 d., Pranas Repšys - 1923 m. rugsėjo 2 d., Vladislovas Rimkus - 1922 m. gegužės 30 d., Karo butų tarnybos kareivis Jonas Rudis - 1922 m. birželio 7 d., VI pėst. Pilėnų kunigaikščio Margio pulko, Marijampolės bataliono eilinis Kazys Sabas (nurodytas ir Vytauto pr. esančiose kapinėse) - 1922 m. liepos 2 d., Albinas Sakadauskas - 1922 m. birželio 5 d., IX pėst. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio pulko eilinis Juozas Sinkevičius - 1923 m. vasario 14 d., Kazys Stabrauskas - 1922 m. birželio 2 d., VI pėst. Pilėnų kunigaikščio Margio pulko, Marijampolės bataliono eilinis Juozas Strazdas - 1922 m. kovo 11 d., Belaisvių stovyklos kareivis Juozas Stukas - 1923 m. vasario 5 d., III pėst. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto pulko eilinis Antanas Sutkaitis - 1922 m. sausio 1 d., Aleksas Svedkauskas - 1923 m. rugsėjo 22 d., Kazimieras Šiaudžius - 1921 m. rugsėjo 22 d., Jonas Šniokas - 1921 m. gruodžio 1 d., Jurgis Šumas - 1923 m. liepos 16 d., Albinas Tarukevičius - 1922 m. rugsėjo 24 d., Steponas Trusilauskas - 1922 m. spalio 4 d., Feliksas Tunkevičius - 1921 m. gruodžio 24 d., XII pėst. pulko eilinis Andrejus Vaitkus - 1922 m. sausio 5 d., Mečislovas Vitkauskas - 1922 m. gegužės 19 d., IX pėst. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio pulko eilinis Juozas Zaleckas - 1922 m. spalio 25 d., Aleksas Zaveckas - 1922 m. balandžio 26 d., Pranciškus Žukauskas - 1922 m. gegužės 30 d.

Pastaba: "Atminties žemėlapyje" Lietuvos karių kapų teritorijos ribos apytikslės.

Svarbos lygmuo:

Nacionalinis (Valstybės saugomas)

Vertingų savybių tipas:

o Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus); o Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); o Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus).

Detalus vertingų savybių aprašymas:

1) Įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - betoninio paminklo su viršuje liepsnojančia vaza, kario kryžiaus su metaline Nukryžiuotojo skulptūra ir lenta su iškaltu kardu ir memorialiniu įrašu lietuvių kalba: „GARBĖ ŽUVUSIEMS / DĖL / TĖVYNĖS“ tipas (1931 m. lapkričio 2 d. buvo atidengtas paminklas „Garbė žuvusiems dėl Tėvynės“, projekto autorius dailininkas Stasys Stanišauskas 1899-1941, po Antrojo pasaulinio karo sunaikintas, atstatytas 1992 m., architektas Saulius Mikalauskas, skulptorius Alfonsas Vaura, galutinai baigtas atstatyti 2017 m.); 76 Lietuvos kario kryžių formos tipai, įrašų tipai ir įgilintų raidžių tekstai lietuvių kalba: „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / KAZIMIERAS GEČYS / † 1922-I-31“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / JUOZAS PETRAITIS / † 1922-III-5“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / VLADAS NORKŪNAS / † 1922-VI-25“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / PETRAS JENUŠIS / † 1922-II-5“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / FELIKSAS TUNKEVIČIUS / † 1921-XII-24“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / KAZIMIERAS ŠIAUDŽIUS / † 1921-IX-22“ „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / JUSTINAS JOKUŽIS / † 1922-II-24“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / ALBINAS TARUKEVIČIUS / † 1922-IX-24“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / JONAS ŠNIOKAS / † 1921-XII-1“ „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / PRANCIŠKUS ŽUKAUSKAS / † 1922-V-30“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / KONSTANTINAS IZERSKIS / † 1921-XII“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / ANTANAS MITULAS / † 1922-IV-8“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / KAZYS STABRAUSKAS / † 1922-VI-2“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / JURGIS ŠUMAS / † 1923-VII-16“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / ANTANAS ANDREJAUSKAS / † 1922-II-22“, „AtA / BELAISVIŲ STOVYKLOS SARGYBOS KUOPA / STASYS PTAŠINSKAS / † 1923-IX-26“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / PETRAS JURKĖNAS / † 1922-VIII-20“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / ANTANAS MISEVIČIUS / † 1921-12-13“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / BALTRUS GABALIS / † 1922-VIII-17“, „AtA / BELAISVIŲ STOVYKLOS SARGYBOS KUOPA / JUOZAS STUKAS / † 1923-II-5“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / MATAUŠAS KODIS / † 1922-III-26“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / JUOZAPAS GRICIUS / † 1921-XI-14“ , „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / BENEDIKTAS RAŠINSKAS / † 1922-XI-28“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / ALEKSAS ZAVECKAS / † 1922-IV-26“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / PRANAS ALEKSEJUS / † 1922-IV-18“, „AtA / 9 PĖSTININKŲ PULKO EILINIS / ANTANAS ANDRIUŠAITIS / † 1922-IX-24“, „AtA / INTENDANTŪROS KAPITONAS / STASYS DEKSNYS / † 1925-V-22“, „AtA / 9 PĖSTININKŲ PULKO EILINIS / JUOZAPAS BANYS / † 1922-VIII-18“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / KAZIMIERAS BAČYS / † 1922-III-28“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / ANTANAS AUGUSTINAS / † 1921-X-24“, „AtA / 6 PĖSTININKŲ PULKO EILINIS / JUOZAS STRAZDAS / † 1922-III-11“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / ALEKSAS SVEDKAUSKAS / † 1923-IX-22“, „AtA / III DIVIZIJOS ŠTABO EILINIS / SEVERINAS GUŽAS / † 1922-VIII-10“, „AtA / 12 PĖSTININKŲ PULKO KAREIVIS / ANDREJUS VAITKUS / † 1922-I-5“, „AtA / KARO BUTŲ TARNYBOS KAREIVIS / JONAS RUDIS / † 1922-VI-7“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / ANTANAS KULIS / † 1923-II-13“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / PRANCIŠKUS LUGAS / † 1922-II-4“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / PRANAS PEČIAUSKAS / † 1921-XI-21“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / JONAS PETRAITIS / † 1922-IV-12“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS PUSKARININKIS / ANTANAS JUKNEVIČIUS / † 1922-II-19“, „AtA III PĖSTININKŲ P. JAUNASIS KAREIVIS / JONAS KĖDAINIS / † 1922-I-2“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / JOKŪBAS KELERIS / † 1922-IV-17“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / PETRAS MATEJŪNAS / † 1922-IV-10“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / MEČISLOVAS VITKAUSKAS / † 1922-V-19“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / PRANAS KAPILAUSKAS / † 1923-IV-18“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / JONAS NARKEVIČIUS / † 1922-VI-17“, „AtA / 2 PĖST. P. JAUNESNYSIS PUSKARININKIS / DOMININKAS PETRAUSKAS / † 1922-II-14“, „AtA / 9 PĖSTININKŲ PULKO KAREIVIS / JUOZAS ZALECKAS / † 1922-X-25“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / ANTANAS MOCKUS / † 1922-III-2“, „AtA / 9 PĖSTININKŲ PULKO EILINIS / JUOZAS SINKEVIČIUS / † 1923-II-14“, „AtA / 6 PĖSTININKŲ PULKO EILINIS / KAZYS SABAS / † 1922-VII-2“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / BERNARDAS JESAITIS / † 1922-I-25“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / ALBINAS SAKADAUSKAS / † 1922-VI-5“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / JONAS KARANAUSKAS / † 1922-III-15“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / JUOZAS JUODAUGAS / † 1923-IX-21“, „AtA / 3 PĖSTININKŲ PULKO KAREIVIS / PETRAS KANTRIMAS / † 1923-I-26“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / PRANAS REPŠYS / † 1923-IX-2“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / KAZYS GAIDAMAVIČIUS / † 1922-XI-28“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / JONAS RAMANAUSKAS / † 1922-I 20“, „AtA / 9 PĖSTININKŲ PULKO KAREIVIS / IGNAS BURBA / † 1923-I-11“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / KAZIMIERAS DOBILAS / † 1921-IX-30“, „AtA / 3 PĖSTININKŲ PULKO KAREIVIS / SIMONAS ANDRIUŠKA / † 1922-I-9“, „AtA / BELAISVIŲ STOVYKLA / KOSTAS DANYS / † 1923-II-01“, „AtA / 3 PĖSTININKŲ PULKO KAREIVIS / ANTANAS SUTKAITIS / † 1922-I-1“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / VITAS BALČIŪNAS / † 1921-12-17“, „AtA / INTENDANTŪROS KAREIVIS / PETRAS DAUGIRDAS / † 1923-II-03“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / ALEKSAS BITAUTAS / † 1922-II-4“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / LIUDVIKAS ARNIULIS / † 1922-I-30“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / VLADISLOVAS RIMKUS / † 1922-V-30“, „AtA / 6 PĖSTININKŲ PULKO EILINIS / ALBINAS CIPARAS / † 1922-III-14“, „AtA / INŽINERIJOS PULKO EILINIS / STASYS MIKOLSEVIČIUS / † 1922-IX-25“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / JURGIS DAGIS / † 1922-III-30“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / ALEKSAS BIELSKIS / † 1922-III-5“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / JONAS ČYVAS / † 1923-III-25“, „AtA / LIETUVOS KARIUOMENĖS KAREIVIS / ANDRIUS DAPKŪNAS / † 1922-III-02“ (kryžiaus projekto autoriai - dailininkai Antanas Aleksandravičius 1885-1970 ir Adomas Varnas 1879-1979, granito kryžiai pastatyti 2018 m. vasario mėn. pagal skulptoriaus Gedimino Piekuro g. 1962 m. projektą;); 2) žemės ir jos paviršiaus elementai - Lietuvos karių palaikai, reljefas.

Paveldo tipas:

Materialus ir nematerialus paveldas

Įvykio data:

nuo 1921 m.

Objekto tipas:

Kompleksas (vietovė ir joje esantys monumentalūs dailės kūriniai)

Adresas:

A. Juozapavičiaus pr.

Informacijos šaltinis:

1. IVAŠKEVIČIUS, Eugenijus. Lietuvos karių, partizanų ir šaulių kapai atlasas 1919-1940. Vilnius, 2003, p. 65-66. 2. Karys, 1927, Nr. 51-52 (447-448). 3. Karys, 1929. 4. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė. Lietuvos karių kapai (L1032). Vilnius, 1999. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka. 5. RUSECKAS, Petras. Savanorių žygiai: Nepriklausomybės karų atsiminimai. Vilnius, 1991, t. 1, p. 321-322, 325, 327, 336, 340. 6. Kauno istorija nuotraukose: Žemųjų Šančių karių kapinės. Iš prieiga per Internetą: http://www.llks.lt/Varpo%20straipsniai/Kauno%20istorija.html (žiūrėta 2018-04-26). Interneto prieiga: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Raktažodžiai:

Žemieji Šančiai registruotas paveldas nekilnojamasis kultūros karių Lietuvos kapai
Grįžti į žemėlapį

Ši svetainė jūsų įrenginyje išsaugo nedideles teksto rinkmenas (slapukus) tam, kad pateiktų tinkamesnį turinį arba statistikos tikslais. Jūs galite išjungti slapukų naudojimą pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Naršydami nepakeitę naršyklės nustatymų suteikiate mums leidimą išsaugoti šią informaciją jūsų įrenginyje.

Sutinku