Ankstesnė Kita

Kauno Žemųjų Šančių karinio miestelio šiaurinės dalies pastatų komplekso pirmas karininkų namas (Unikalus objekto kodas 32179)

Informacija apie objektą:

Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis - gyvenamoji, administracinė.

Svarbos lygmuo:

Vietinis

Vertingų savybių tipas:

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)

Detalus vertingų savybių aprašymas:

1) Tūris - kompaktinis, pailgo stačiakampio plano, vieno aukšto su pastoge; stogo forma - dvišlaitė; dangos medžiaga ar jos tipas - stogelių PR ir ŠR fasaduose skardinės dangos tipas; kiti stogo elementai - raudonų plytų mūro dūmtraukis, dekoruotas dantytu geltonų plytų mūro karnizu; 2) aukštų išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas; sienų angos - I aukšto langų ir durų stačiakampės angos, pastogės langų su laužta sąrama angos; 3) fasadų architektūrinis sprendimas - istorizmo stilistika; fasadų architektūros tūrinės detalės - betoninių laiptų prie lauko durų PR ir ŠR fasaduose tipas; dvišlaitis stogelis su metalo ornamentais dekoruotais frontonėliu ir pasparomis PR fasade; trišlaitis stogelis paremtas metalo pasparomis ŠR fasade; fasadų apdaila ir puošyba - medinio kiaurapjūviu ir dantukais ornamentuoto vainikuojančiojo karnizo tipas; medinių kiaurapjūviu ir dantukais ornamentuotų vėjalenčių PV fasado frontone tipas; medinių profiliuotų pasparų remiančių pastogę tipas; medinių profiliuotų ir kiaurapjūviu ornamentuotų langų apvadų ir medinių profiliuotų, laužtos formos dantukais ornamentuotų langų karnizų PV fasade tipas; medinių profiliuotų langų apvadų ŠR, PR, ŠV fasaduose ir pastogės frontonuose, medinių profiliuotų durų apvadų bei medinių pastato kampų apvadų tipai; pastato sienas vertikaliai skaidančių ir po karnizu pastatą juosiančių medinių lentų tipas; apkalimo vertikaliomis medinėmis kiaurapjūviu ornamentuotomis lentomis su antdėklais PV fasado frontone tipas; apkalimo vertikaliomis medinėmis profiliuotomis lentomis ŠR fasado frontone tipas; I aukšto sienų apkalimo horizontaliomis medinėmis profiliuotomis lentomis tipas; 4) konstrukcijos - skaldytų akmenų ir plytų mūro pamatas; sienos medinių rąstų; medinės sijinės perdangos tipas; medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas; stalių ir kiti gaminiai - medinių įsprūdinių dvivėrių su viršlangiu lauko durų tipai.

Paveldo tipas:

Materialus paveldas

Įvykio data:

Pastatyas XIX a. pab.

Objekto tipas:

Pastatas (komplekso dalis)

Adresas:

Drobės g. 27

Informacijos šaltinis:

JARUKAITIENĖ, Antanina. Kauno pirmasis karinis, vad. Žemųjų šančių kareivinėmis, miestelis. Kultūros vertybės dosjė, 2002, KPC archyvas, U38. VAŠKELIENĖ, Irena; STEPONAITYTĖ, Nijolė. Paveldosauginė ekspertizė, pastato, Drobės g. 31, Kaune, vertingųjų savybių nustatymui. Kaunas, 2007, KPD archyvas. 15.3. ORLOV, Vladimir. Kauno tvirtovės istorija. Kaunas, 2007. LUKŠĖ, Jonas; ORLOV, Vladimir. Atlasas. Kauno tvirtovė. Kaunas, 2007. STEPONAITYTĖ, Nijolė. Kauno tvirtovė: projektavimas ir statyba. Urbanistika ir architektūra. 2001, XXV tomas, Nr. 3, p. 150-163. 15.6. STEPONAITYTĖ, Nijolė. Kauno tvirtovės įtaka miesto plėtrai. Urbanistika ir architektūra. 2003, XXVII tomas, Nr. 2, p. 64-75. Nuorodos: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Raktažodžiai:

kultūros karininkų namas , registruotas karinis paveldas miestelis Žemieji Šančiai, nekilnojamasis
Grįžti į žemėlapį

Ši svetainė jūsų įrenginyje išsaugo nedideles teksto rinkmenas (slapukus) tam, kad pateiktų tinkamesnį turinį arba statistikos tikslais. Jūs galite išjungti slapukų naudojimą pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Naršydami nepakeitę naršyklės nustatymų suteikiate mums leidimą išsaugoti šią informaciją jūsų įrenginyje.

Sutinku