Ankstesnė Kita

Žemųjų Šančių kareivinių pirmas pastatų kompleksas (Unikalus objekto kodas 38837)

Informacija apie objektą:

Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - Nuo 1885 m., o ypač paskutiniame XIX a. dešimtmetyje Kaune ir jo priemiesčiuose išsiplėtė kareivinių ir kitų tvirtovei reikalingų pastatų statyba, didžiausias karinis miestelis pastatytas Žemuosiuose Šančiuose. Nuo 1886 iki 1896 m. čia pastatyti 365 įvairios paskirties statiniai. Čia įsikūrė du pėstininkų pulkai (110 Kamos ir 109 Volgos), artilerijos brigada, pontonų batalionas, 28-oji artilerijos brigada, tvirtovės gaisrininkų komanda, karo balandžių stotis ir kt. Pastatyta įgulos cerkvė. Karinis miestelis suplanuotas, prisilaikant taisyklingo stačiakampio planavimo principų. Nutiestas dabartinis A. Juozapavičiaus prospektas. Teritorija į pietvakarius nuo prospekto buvo skirta kareivinėms, jų aptarnavimui reikalingiems ūkio statiniams. Čia taip pat stovėjo arklidės ir jas aptarnaujantys statiniai. Teritorijoje toliausiai į pietryčius, pastatai priklausė 28 artilerijos brigadai: trejos mūrinės trijų aukštų kareivinės, vadovybės korpusas, priėmimo pastatas, du mediniai namai šešiems batalionų vadams, medinis namas brigados vadui, karininkų susirinkimų pastatas, mokomosios komandos vado namas, du mūriniai dviejų aukštų namai karininkams, medinis namas trims jaunesniesiems karininkams, skalbykla, dirbtuvė, pirtis, kalvė, arklidės, vežiminė, ceikhauzas, kalvė, parako sandėlis, šešerios arklidės 53 arkliams, arklidė 100 arklių, arklidė 56 arkliams, veterinarijos ligoninė, intendantūros sandėlis, mediniai 1, 2, 3, 4, 5, 6 baterijų sandėliai, keturi rūsiai-ledainės. Pirmojo pasaulinio karo metu dalis pastatų nukentėjo, tačiau po karo juos perėmė Lietuvos kariuomenė: įsikūrė antrasis pėstininkų pulkas, artilerijos dalinys, o dalyje 28 artilerijos brigados ir pontonų bataliono perkėlos statinių įkurtos ginklų dirbtuvės. Po Antrojo Pasaulinio A. Juozapavičiaus (tuo metu Kapsuko) prospekto pietvakarių pusėje išlikusius statinius perėmė Sovietų Sąjungos (nuo 1992 m. Rusijos) kariuomenės daliniai, o buvusių ginklų dirbtuvių teritorijoje įsikūrė karo technikos remonto gamykla. Buvo pastatyta naujų stambių korpusų, angarų, garažų, visi senieji ūkio statiniai nugriauti. 1993 m. Pasitraukus Rusijos kariuomenei, dauguma statinių perėjo Kauno miesto savivaldybės žinion. Karo technikos gamyklos bazėje įsikūrė VĮ „Magnalis“, remontuojanti troleibusus (dabar čia veikia įvairios UAB), dalis pastatų atiduota Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos Kauno rinktinei. Kiti pastatai išnuomoti įvairioms privačioms bendrovėms. Didžiosios kareivinės ir dalis statinių liko tušti, šiuo metu privatizuoti.

Kompleksas formuotas pagal karo inžinieriaus N. Škliarskio (?) projektą.

  1. Žemųjų Šančių kareivinių pirmo pastatų komplekso pirmas kareivinių pastatas (38838);
  2. Žemųjų Šančių kareivinių pirmo pastatų komplekso antras kareivinių pastatas (38839);
  3. Žemųjų Šančių kareivinių pirmo pastatų komplekso karininkų namas (38840).

Pastaba: "Atminties žemėlapyje" Kauno Žemųjų Šančių kareivinių pirmo pastatų komplekso teritorijos ribos apytikslės.

Svarbos lygmuo:

Regioninis

Vertingų savybių tipas:

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus).

Detalus vertingų savybių aprašymas:

1) Planavimo sprendiniai - geometrinė plano struktūra ir tūrinė erdvinė kompozicija, suformuota cariniu laikotarpiu; 2) buvusių komplekso dalių liekanos ar jų vietos - arklidžių ir kitų ūkio paskirties pastatų fragmentai teritorijos ŠV dalyje; apardyto rūsio-ledainės fragmentai teritorijos ŠR dalyje; 3) žemės ir jos paviršiaus elementai - lygus reljefas; 4) takai, keliai ar jų dalys, dangos - įvažiavimo į teritoriją trasa centrinėje dalyje; kelio trasa teritorijos PV dalyje; tako į ŠV nuo aikštės trasa; aikštės - stačiakampė aikštė teritorijos PR dalyje; 5) želdynai ir želdiniai - aikštės PR pusės ir kelių trasų apželdinimo lapuočių medžių eilėmis pobūdis.

Paveldo tipas:

Materialus paveldas

Įvykio data:

Statybų pradžia nuo 1886 m.

Objekto tipas:

Pastatų kompleksas

Adresas:

A. Juozapavičiaus pr. 11, 11A

Informacijos šaltinis:

1. Kultūros vertybės (U38) pagrindinis dosjė, 2002 m.; 2. Lietuvos architektūros istorija nuo XIX a. II-ojo dešimtmečio iki 1918 m., T3, P. 164-165; 3. Miškinis A., Steponaitytė N., Lukšė J., Kauno tvirtovės Žemųjų Šančių karinio miestelio įvertinimas ir panaudojimo pasiūlymai; 4. http://www. maps4u.lt/ (žiūrėta 2015-06-20); 13.5. http://www.bing.com/maps/ (žiūrėta 2015-06-20); Nuoroda: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Raktažodžiai:

Žemieji Šančiai registruotas paveldas nekilnojamasis kultūros kareivinių kompleksas
Grįžti į žemėlapį

Ši svetainė jūsų įrenginyje išsaugo nedideles teksto rinkmenas (slapukus) tam, kad pateiktų tinkamesnį turinį arba statistikos tikslais. Jūs galite išjungti slapukų naudojimą pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Naršydami nepakeitę naršyklės nustatymų suteikiate mums leidimą išsaugoti šią informaciją jūsų įrenginyje.

Sutinku