Ankstesnė Kita

Aukštųjų Šančių piliakalnis (unikalus objekto kodas 1804)

Informacija apie objektą:

Svarbos lygmuo:

Nacionalinis (Paminklas)

Vertingų savybių tipas:

o Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); o Kraštovaizdžio.

Detalus vertingų savybių aprašymas:

1. Žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas; piliakalnio aikštelė; griovys; terasa; šlaitai; kultūrinis sluoksnis; 2. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - nekilnojamoji kultūros vertybė patenka į Aukštųjų Šančių ąžuolyno teritoriją.

Paveldo tipas:

Materialus paveldas

Įvykio data:

II t-mečio pr.

Objekto tipas:

Pavienis objektas

Adresas:

Kauno m.

Informacijos šaltinis:

1. Kultūros vertybė pagrindinis dosjė: A319P, Aukštųjų Šančių piliakalnis. Vilnius, 1999. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka. 2. Lietuvos piliakalniai: atlasas. Vilnius, 2005, t. 1, p. 298-299. 3. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas. Vilnius, 1973, p. 96. 4. Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Vilnius, 1975, t. 2, p. 33 (Nr. 43). 5. Lietuvos TSR Kauno miesto gamtos, istorijos ir kultūros paminklų katalogas. Vilnius, 1985. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 4, ap. 1, b. 54, p. 111. 6. TARASENKA, Petras. Kauno senovė. Kauno tiesa, 1958, rugsėjo 23. 7. Valstybės archeologijos komisijos medžiaga. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 1, ap. 1, b. 62, p. 294. 8. ŽALNIERIUS, Algirdas. Kauno m. piliakalnių gyvenviečių 1997 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 2793, p. 18-28. Nuorodos: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Raktažodžiai:

registruotas paveldas Žemieji Šančiai, nekilnojamasis kultūros ,piliakalnis
Grįžti į žemėlapį

Ši svetainė jūsų įrenginyje išsaugo nedideles teksto rinkmenas (slapukus) tam, kad pateiktų tinkamesnį turinį arba statistikos tikslais. Jūs galite išjungti slapukų naudojimą pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Naršydami nepakeitę naršyklės nustatymų suteikiate mums leidimą išsaugoti šią informaciją jūsų įrenginyje.

Sutinku