Ankstesnė Kita

Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso dvidešimtas sandėlis (47067)

Informacija apie objektą:

1879 m. Rusijos imperatorius Aleksandras II pasirašė potvarkį statyti I-mos klasės karinę tvirtovę Rusijos imperijos vakarų sienomis apsaugoti. Apie 1890 m. pilnai baigta tvirtovės gynybinės sistemos pirmo žiedo statyba: septyni fortai, devynios baterijos, centrinio įtvirtinimo atkarpa kairiajame Nemuno krante, trys artilerijos sandėlių kompleksai - kairiajame bei dešiniajame Nemuno krantuose ir Aukštojoje Panemunėje. Artilerijos sandėlių kompleksas statytas dviem etapais: 1883 - 1889 m. ir XX a. pr. Sandėliai buvo skirti Žemuosiuose Šančiuose dislokuotai 28-ajai artilerijos brigadai. 1912 m. teritorijos plane pažymėti šie pastatai: 4 parako sandėliai, vamzdelių sandėlis, pagamintos produkcijos sandėlis, laboratorija, betoninis sandėlis, amunicijos sandėlis, vežimų sandėlis, pabūklų sandėlis, sargų gyvenamasis namas, sargybinė, šaudmenų sandėlis, 2 neužtaisytų patrankų sviedinių sandėliai, piroksilino sandėlis, 2 šautuvų šovinių sandėliai, pabūklų dalių sandėlis, 9 sandėliai ir saugykla, kurių tiksli paskirtis plane nenurodyta, 4 šuliniai, 2 pabūklų lafetų sandėliai, pabūklų sandėliai, sargų gyvenamasis namas su ūkiniu pastatu, laboratorijos sandėlis. Teritorijoje buvo išvedžiotas akmenimis grįstų kelių tinklas, prie visų statinių įrengti grįsti privažiavimai ir aikštelės. Visas plotas numelioruotas, vanduo specialiai iškastais grioviais nubėgdavo į upelį. Tarpukariu (1925 m.) sandėliuose buvo laikoma: rusiškų orlaivių bombos, vokiškos granatsvaidžių granatos, rankinės granatos „Lemano“, raketos, amonalas, parakas artilerijos užtaisams, revolveriai, jų šoviniai, binokliai, kardai, kulkosvaidžiai, jų kaspinai ir atsarginės dalys, rankinės vokiškos granatos, užtaisai, galvelės minoms, patrankos, jų dalys, prancūziškų, angliškų, vokiškų ir rusiškų patrankų sviediniai ir užtaisai, šautuvų šoviniai, įv. neveikiantys ir sugadinti šautuvai, tūtelės nuo šovinių, dujokaukės, veikė laboratorija. Komplekso autoriai autoriai gen. Obručevas, Zverjevas, Volbergas, plk. P. Bertgoldtas. Tarpukariu sandėlių teritorija priklausė Lietuvos kariuomenei, po Antrojo pasaulinio karo - Sovietų Sąjungos kariuomenei. 1993 m. dalis teritorijos su pastatais buvo perduota Lietuvos kariuomenei.

Svarbos lygmuo:

Regioninis

Vertingų savybių tipas:

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)

Detalus vertingų savybių aprašymas:

1) tūrinė erdvinė kompozicija - stačiakampio plano, vieno aukšto; stogo forma - dvišlaitė; 2) sienų angos - segmentinės sąramos su raktais fasadų langų ir vartų, frontonų langų angos; 3) fasadų architektūros tūrinės detalės - trikampiai frontonai ŠR ir PV fasaduose ; fasadų apdaila ir puošyba - vainikuojantis karnizas su dantukais; frontonų karnizai su dantukais; kitos fasadų funkcinės detalės - keraminių plytų mūro palangės su dantukais PR ir ŠV fasaduose; 4) konstrukcijos - pamatas su tašytų akmenų cokoliu PV, PR ir ŠR fasaduose; stalių ir kitų medžiagų gaminiai - medinių langų rėmų konstrukcijos ir skaidymo tipas; metalinės langų angų grotos; metalinės detalės langinių tvirtinimui PR ir ŠV fasaduose; medinių dvivėrių vertikaliai sukaltų lentų PR fasado vartų tipas.

Paveldo tipas:

Materialus paveldas

Įvykio data:

1883-1889 m., XX a. pr.

Objekto tipas:

Statinys (komplekso dalis)

Adresas:

Ašmenos 2-oji g. 25A

Informacijos šaltinis:

1. Kauno miesto planai. XIX a. - XX a. I p. Sudarytojai Nijolė Ambraškienė ir Vitalija Girčytė, 2007. Kauno regioninis valstybės archyvas; 2. Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto centrinių artilerijos sandėlių komplekso G 320 K Kultūros vertybės pagrindinis dosjė. 2002 . Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka; 3. Kauno tvirtovės sistemos tyrimai, vertės ir apsaugos statuso nustatymas, regeneravimo ir pritaikymo siūlymai. T 1 (tekstas). Kaunas, 1992. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, F. 11, Ap. 1, B. 126; 4. Kultūros paminklo – pastato apžiūros AKTAS, 1989 m.; 5. ORLOV, Vladimir. Kauno tvirtovės istorija 1882-1915. Kaunas, 2007. p. 42-45, 108-109; 6. ORLOV, Vladimir. The Atlas of Kaunas Fortress. Kaunas, 2009; 7. PĖŽELIENĖ L., Projektuojamas sklypas Šaldytuvų g. 41a. Detalusis planas. UAB „Planuotojai“. Kaunas, 2000. Kultūors paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus medžiaga; 8. Specialiosios projektavimo paminklosauginės sąlygos rengiamam detaliajam planui prie pastatų Šaldytuvų g. 41a. 2000-12-06. Kultūors paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus medžiaga; 9. STEPONAITYTĖ, Nijolė. Buvusios Kauno tvirtovės komplekso – vietinės reikšmės architektūros paminklo AtV 125 objektų apsaugos zonų nustatymas. 1993. Kultūors paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus medžiaga; 10. STEPONAITYTĖ, Nijolė. Kauno tvirtovė: projektavimas ir statyba. Urbanistika ir architektūra. 2001 m., XVII tomas, Nr. 3. p. 150-153; 11. STEPONAITYTĖ, Nijolė. Kultūros vertybės ir jos apsaugos zonos teritorijos paminklotvarkos sąlygos, 1992. Kauno teritorinio skyriaus medžiaga; 12. Centralinio Artilerijos sandėlio trobesių Aukštuosiuose Šančiuose planas. 1925 m. LCVA. F 3, Ap. 1, b. 78; 13. Artilerijos sandėlių Aukštuosiuose Šančiuose schematiškas planas. 1927 m. LCVA. F 514, Ap. 1, b. 121; 14. 1944 m. žvalgybinė aeronuotrauka. LCVA skaitmenintų aerofotografijų kolekcija iš JAV nacionalinio archyvo National Archives and Records Administration (NARA) GX_2681 SD 111; 15. STEPONAITYTĖ, Nijolė, VAŠKELIS, Aleksandras. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso (Kultūros vertybė G320K) teritorijos ir joje esančių statinių paveldinės vertės nustatymas, charakteristika bei saugotinų elementų išskyrimas. Kaunas. 2004. Dr. Jono Basanavičiaus Karo medicinos tarnybos štabo medžiaga; 16. STEPONAITYTĖ N., ZALECKIS K. Karo architektūra Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Leidykla „Technologija“. Kaunas. 2014, p. 300-302; 17. STEPONAITYTĖ N. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių kompleksas. Prieiga per internetą [žiūrėta 2021-02-19]: http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/1539; 18. Nuotraukų albumas „Lietuvos kariuomenė laikinojoje sostinėje 1919 - 1940 m.“. Vytauto Didžiojo karo muziejus. Kaunas. 2020, p. 149-151. Prieiga per internetą [žiūrėta 2021-11-18]: https://www.vdkaromuziejus.lt/wp-content/uploads/2020/05/2020_LK-Laikinoji-sostin_el.pdf; 19. Prieiga per internetą [žiūrėta 2021-03-02]: https://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/virtualios-parodos/34/lietuva-is-paukscio-skrydzio-1944-1945-m./exh-67/lietuva-is-paukscio-skrydzio-1944-1945-m./case-237#slide4; 20. Prieiga per internetą [žiūrėta 2021-09-27]: www.bing.com/maps

Raktažodžiai:

šaudmenų Šančiai sandėlis Kauno tvirtovė
Grįžti į žemėlapį

Ši svetainė jūsų įrenginyje išsaugo nedideles teksto rinkmenas (slapukus) tam, kad pateiktų tinkamesnį turinį arba statistikos tikslais. Jūs galite išjungti slapukų naudojimą pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Naršydami nepakeitę naršyklės nustatymų suteikiate mums leidimą išsaugoti šią informaciją jūsų įrenginyje.

Sutinku