Ankstesnė Kita

Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso dvidešimt antras sandėlis (47069)

Informacija apie objektą:

1879 m. Rusijos imperatorius Aleksandras II pasirašė potvarkį statyti I-mos klasės karinę tvirtovę Rusijos imperijos vakarų sienomis apsaugoti. Apie 1890 m. pilnai baigta tvirtovės gynybinės sistemos pirmo žiedo statyba: septyni fortai, devynios baterijos, centrinio įtvirtinimo atkarpa kairiajame Nemuno krante, trys artilerijos sandėlių kompleksai - kairiajame bei dešiniajame Nemuno krantuose ir Aukštojoje Panemunėje. Artilerijos sandėlių kompleksas statytas dviem etapais: 1883 - 1889 m. ir XX a. pr. Sandėliai buvo skirti Žemuosiuose Šančiuose dislokuotai 28-ajai artilerijos brigadai. 1912 m. teritorijos plane pažymėti šie pastatai: 4 parako sandėliai, vamzdelių sandėlis, pagamintos produkcijos sandėlis, laboratorija, betoninis sandėlis, amunicijos sandėlis, vežimų sandėlis, pabūklų sandėlis, sargų gyvenamasis namas, sargybinė, šaudmenų sandėlis, 2 neužtaisytų patrankų sviedinių sandėliai, piroksilino sandėlis, 2 šautuvų šovinių sandėliai, pabūklų dalių sandėlis, 9 sandėliai ir saugykla, kurių tiksli paskirtis plane nenurodyta, 4 šuliniai, 2 pabūklų lafetų sandėliai, pabūklų sandėliai, sargų gyvenamasis namas su ūkiniu pastatu, laboratorijos sandėlis. Teritorijoje buvo išvedžiotas akmenimis grįstų kelių tinklas, prie visų statinių įrengti grįsti privažiavimai ir aikštelės. Visas plotas numelioruotas, vanduo specialiai iškastais grioviais nubėgdavo į upelį. Tarpukariu (1925 m.) sandėliuose buvo laikoma: rusiškų orlaivių bombos, vokiškos granatsvaidžių granatos, rankinės granatos „Lemano“, raketos, amonalas, parakas artilerijos užtaisams, revolveriai, jų šoviniai, binokliai, kardai, kulkosvaidžiai, jų kaspinai ir atsarginės dalys, rankinės vokiškos granatos, užtaisai, galvelės minoms, patrankos, jų dalys, prancūziškų, angliškų, vokiškų ir rusiškų patrankų sviediniai ir užtaisai, šautuvų šoviniai, įv. neveikiantys ir sugadinti šautuvai, tūtelės nuo šovinių, dujokaukės, veikė laboratorija. Komplekso autoriai autoriai gen. Obručevas, Zverjevas, Volbergas, plk. P. Bertgoldtas. Tarpukariu sandėlių teritorija priklausė Lietuvos kariuomenei, po Antrojo pasaulinio karo - Sovietų Sąjungos kariuomenei. 1993 m. dalis teritorijos su pastatais buvo perduota Lietuvos kariuomenei.

Svarbos lygmuo:

Regioninis

Vertingų savybių tipas:

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)

Detalus vertingų savybių aprašymas:

1) tūrinė erdvinė kompozicija - stačiakampio plano, vieno aukšto; stogo forma - dvišlaitė; stogo danga ar jos tipas - lygios skardos lakštų dangos tipas; 2) sienų angos - segmentinės sąramos su raktais langų ir vartų, frontonų langų angos; 3) fasadų architektūros tūrinės detalės - trikampiai frontonai ŠV ir PR fasaduose; fasadų apdaila ir puošyba - vainikuojantis karnizas su dantukais, frontonų karnizai su dantukais; frontonų langų angų polanginės traukos; įvairių laikotarpių fasadų plytose įrėžti įrašai; kitos fasadų funkcinės detalės - frontonų apatinės dalies apskardinimo tipas; raudonų keraminių plytų mūro palangės ŠR ir PV fasaduose; metalo detalės ŠR ir PV fasaduose; 4) konstrukcijos - pamatas su tašytų akmenų cokoliu; raudonų keraminių plytų mūro kapitalinių sienų tinklas; medinės sijinės perdangos tipas; apvalaus skerspjūvio medinės atraminės kolonos vidaus patalpoje; medinių langų rėmų tipas; metalinės langų ir frontonų langelių grotos; medinių dvivėrių vertikaliai sukaltų lentų vartų tipas, jų metaliniai vyriai ir gembės.

Paveldo tipas:

Materialus paveldas

Įvykio data:

1883-1889 m., XX a. pr.

Objekto tipas:

Statinys (komplekso dalis)

Adresas:

Ašmenos 2-oji g. 25A

Informacijos šaltinis:

Raktažodžiai:

šaudmenų Šančiai sandėlis Kauno tvirtovė
Grįžti į žemėlapį

Ši svetainė jūsų įrenginyje išsaugo nedideles teksto rinkmenas (slapukus) tam, kad pateiktų tinkamesnį turinį arba statistikos tikslais. Jūs galite išjungti slapukų naudojimą pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Naršydami nepakeitę naršyklės nustatymų suteikiate mums leidimą išsaugoti šią informaciją jūsų įrenginyje.

Sutinku