Ankstesnė Kita

Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso dvidešimt ketvirtas sandėlis (47072)

Informacija apie objektą:

Svarbos lygmuo:

Regioninis

Vertingų savybių tipas:

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)

Detalus vertingų savybių aprašymas:

1) Tūrinė erdvinė kompozicija - stačiakampio plano, vieno aukšto; stogo forma - dvišlaitė; 2) sienų angos - stačiakampės langelių ir vartų angos; 3) fasadų architektūros tūrinės detalės - trikampiai frontonai ŠR ir PV fasaduose; fasadų apdaila ir puošyba - frontonų apkalimo medinėmis lentomis vertikaliai tipas; medinio vainikuojančio karnizo tipas; kitos fasadų funkcinės detalės - frontonų apatinės dalies apskardinimo tipas; 4) konstrukcijos - pamatas; mišrios konstrukcijos kapitalinių sienų tinklas: stačiakampiai raudonų keraminių plytų mūro stulpai ir medinės karkasinės konstrukcijos intarpų tipas; medinės stogo konstrukcijos tipas; medinės apvalaus skerspjūvio atraminės kolonos vidaus patalpoje; stalių ir kitų medžiagų gaminiai - metalo templės, jungiančios stogo konstrukciją su plytų mūro stulpais; medinių langelių rėmų tipas; metalinės langelių grotos; medinių dvivėrių vartų tipas, jų metaliniai vyriai ir gembės;

Paveldo tipas:

Materialus paveldas

Įvykio data:

1883-1889 m., XX a. pr.

Objekto tipas:

Statinys (komplekso dalis)

Adresas:

Ašmenos 2-oji g. 25A

Informacijos šaltinis:

1. Kauno miesto planai. XIX a. - XX a. I p. Sudarytojai Nijolė Ambraškienė ir Vitalija Girčytė, 2007. Kauno regioninis valstybės archyvas; 2. Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto centrinių artilerijos sandėlių komplekso G 320 K Kultūros vertybės pagrindinis dosjė. 2002 . Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka; 3. Kauno tvirtovės sistemos tyrimai, vertės ir apsaugos statuso nustatymas, regeneravimo ir pritaikymo siūlymai. T 1 (tekstas). Kaunas, 1992. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, F. 11, Ap. 1, B. 126; 4. Kultūros paminklo – pastato apžiūros AKTAS, 1989 m.; 5. ORLOV, Vladimir. Kauno tvirtovės istorija 1882-1915. Kaunas, 2007. p. 42-45, 108-109; 6. ORLOV, Vladimir. The Atlas of Kaunas Fortress. Kaunas, 2009; 7. PĖŽELIENĖ L., Projektuojamas sklypas Šaldytuvų g. 41a. Detalusis planas. UAB „Planuotojai“. Kaunas, 2000. Kultūors paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus medžiaga; 8. Specialiosios projektavimo paminklosauginės sąlygos rengiamam detaliajam planui prie pastatų Šaldytuvų g. 41a. 2000-12-06. Kultūors paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus medžiaga; 9. STEPONAITYTĖ, Nijolė. Buvusios Kauno tvirtovės komplekso – vietinės reikšmės architektūros paminklo AtV 125 objektų apsaugos zonų nustatymas. 1993. Kultūors paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus medžiaga; 10. STEPONAITYTĖ, Nijolė. Kauno tvirtovė: projektavimas ir statyba. Urbanistika ir architektūra. 2001 m., XVII tomas, Nr. 3. p. 150-153; 11. STEPONAITYTĖ, Nijolė. Kultūros vertybės ir jos apsaugos zonos teritorijos paminklotvarkos sąlygos, 1992. Kauno teritorinio skyriaus medžiaga; 12. Centralinio Artilerijos sandėlio trobesių Aukštuosiuose Šančiuose planas. 1925 m. LCVA. F 3, Ap. 1, b. 78; 13. Artilerijos sandėlių Aukštuosiuose Šančiuose schematiškas planas. 1927 m. LCVA. F 514, Ap. 1, b. 121; 14. 1944 m. žvalgybinė aeronuotrauka. LCVA skaitmenintų aerofotografijų kolekcija iš JAV nacionalinio archyvo National Archives and Records Administration (NARA) GX_2681 SD 111; 15. STEPONAITYTĖ, Nijolė, VAŠKELIS, Aleksandras. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso (Kultūros vertybė G320K) teritorijos ir joje esančių statinių paveldinės vertės nustatymas, charakteristika bei saugotinų elementų išskyrimas. Kaunas. 2004. Dr. Jono Basanavičiaus Karo medicinos tarnybos štabo medžiaga; 16. STEPONAITYTĖ N., ZALECKIS K. Karo architektūra Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Leidykla „Technologija“. Kaunas. 2014, p. 300-302; 17. STEPONAITYTĖ N. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių kompleksas. Prieiga per internetą [žiūrėta 2021-02-19]: http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/1539; 18. Nuotraukų albumas „Lietuvos kariuomenė laikinojoje sostinėje 1919 - 1940 m.“. Vytauto Didžiojo karo muziejus. Kaunas. 2020, p. 149-151. Prieiga per internetą [žiūrėta 2021-11-18]: https://www.vdkaromuziejus.lt/wp-content/uploads/2020/05/2020_LK-Laikinoji-sostin_el.pdf; 19. Prieiga per internetą [žiūrėta 2021-03-02]: https://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/virtualios-parodos/34/lietuva-is-paukscio-skrydzio-1944-1945-m./exh-67/lietuva-is-paukscio-skrydzio-1944-1945-m./case-237#slide4; 20. Prieiga per internetą [žiūrėta 2021-09-27]: www.bing.com/maps

Raktažodžiai:

šaudmenų Šančiai sandėlis Kauno tvirtovė
Grįžti į žemėlapį

Ši svetainė jūsų įrenginyje išsaugo nedideles teksto rinkmenas (slapukus) tam, kad pateiktų tinkamesnį turinį arba statistikos tikslais. Jūs galite išjungti slapukų naudojimą pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Naršydami nepakeitę naršyklės nustatymų suteikiate mums leidimą išsaugoti šią informaciją jūsų įrenginyje.

Sutinku